Podujatia

LIEK NA ŠIKANU

Koná sa: 30.06.2020 každý pondelok predpoludním, odd. pre deti a mládež

Koordinátor ochrany detí pred násilím v spolupráci s  Mestskou knižnicou Ružomberok a Súkromným  centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention (SCPPPaP)...

RENDEZVOUS POD SCHODMI 41

Koná sa: 25.02.2020 odd. beletrie na poschodí, 16:00

Hostia večera: JANA NAGAJOVÁ, rod. BUBELKOVÁ    poetka, spisovateľka, textárka a dirigentka  MILOŠ BUBELKA    riaditeľ ružomberskej Alkany, pedagóg, režisér a ochotnícky herec utorok 25. 2....

Viac

Oznamy

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

2. - 6. marec 2020 - bezplatný zápis na dobu 1 kalendárneho roka (deti zápis počas celého marca)  - odpustenie poplatkov za upomienky     PROGRAM:    2. marec   9:00      LIEK NA ŠIKANU...

Knižná záhrada

Pomôžte nám vytvoriť "knižnú záhradu" pre všetkých Ružomberčanov:) Vytvorme spolu inovatívny a atraktívny priestor pre mladých, rodičov s deťmi či aktívnych dôchodcov. Upravíme priestory...

Knižnica v novom

Prvý tohtoročný návštevník vošiel do knižnice vo štvrtok ráno presne podľa novoročnej tradície - muž, ktorý má príbytku priniesť šťastie. Po mesačnej prestávke to teda...

Viac
Textová verzia
Fond na podporu umenia

Instagram

O čítaní


Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi