Turistický sprievodca

Zaujímavosti zo slovenských hradov a zámkov, Vlkolínec

 

Digitálne knihy pre deti a mládež

Kubo Club

KUBO Detské knihy  - v rámci členského máte predplatený prístup k cca 1.000 farebným detským obrázkovým titulom. Viac informácií a možností v spolupráci s našou knižnicou tu.


  Beletria platené zdroje 

  PALMKNIHY.cz - v rámci členského máte predplatený prístup k cca 10.000 titulom v českom, slovenskom a anglickom jazyku. Viac informácií a možností v spolupráci s našou knižnicou tu
  BOOKPORT.CZ-  elektronické knihy, možnosť skúšobného prístupu na 14 dní
  Martinus.sk elektronické knihy
  Flexibooks.cz elektronické knihy a časopisy, niektoré zdarma


  Beletria voľne prístupné zdroje

  Zlatý fond SME - viac ako 2.000 klasických literárnych diel v digitalizovanej forme, najmä ak hľadáte niečo z povinného čítania:)  
  BOOXY.sk - e-knihy zadarmo
  eKNIZKY.sk - elektronické dokumenty profesionálnych autorov, študentov a entuziastov, jazyk slovenský a český, full text 
  Databazeknih.cz - voľne dostupná beletria (cca 940 titulov, prevažne v českom jazyku) 
  PDFknihyzadarmo - knihy v elektronickej forme, poskytnuté autormi bez poplatku
  katalóg e-knih Městské knihovny Praha - stovky e-kníh voľne na stiahnutie, jazyk český, anglický, full text
  Project Gutenberg -  vyše 50 000 voľne dostupných elektronických kníh, jazyk anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, portugalský

   

  Odborná literatúra


  SNK Martin 

  Bibliografické databázy alebo databázy plných textov (článkov, kníh, referenčných materiálov, encyklopédií a pod. od renomovaných svetových vydavateľov a producentov) prístupné registrovaným používateľom knižnice na základe licenčných zmlúv a poplatkov. Prístup ku nim je obmedzený v priestoroch SNK - na vstup do jednotlivých databáz slúži logo vydavateľa alebo názov databázy.
  Mimo priestorov knižnice je práca s databázami viazaná na vzdialený prístup registrovaného používateľa EIZ - zaregistrujte sa na stránke http://eiz.snk.sk a následne navštívte 1 z kontaktných miest Informačno-vedeckých centier na Slovensku, kde podpíšete licenčné podmienky využívania EIZ

  Prehľad licencovaných a dočasne alebo voľne sprístupnených databáz  
  Voľne prístupné (snk.sk)


  CVTI

  Vzdialený prístup sprostredkúva knižnica svojim registrovaným členom, po pridelení tzv. knižničného pasu (fyzická osoba 3,- € ročne).
  Registrácia 
  Viac o databázach CVTI a možnostiach vzdialeného prístupu 
  Prehľad elektronických zdrojov 

   

  Iné databázy:

  ProQuest 
  Náhľady vyše 900 miliónov dokumentov a možnosť čítať 3,5 milióna úplných textov open access zdrojov, bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho overovania. Používateľské rozhranie je aj v češtine a prispôsobí sa tým, ktorí pristupujú z mobilných zariadení.  
  Čiastočný vzdialený prístup: 
  https://www.proquest.com/


  BOOKPORT.CZ 
  Predplatený prístup k 5.200 titulom viacerých žánrov, možnosť skúšobného prístupu na 14 dní

   

  Akademická knižnica UK 

  e-knihy Lekárskej fakulty UK 
  e-knihy Právnickej fakulty UK 
  Voľne prístupné elektronické knihy a skriptá


  Univerzitná knižnica UPJŠ

  Vydavateľstvo ŠafárikPress, ktoré je súčasťou Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach, ponúka možnosť bezplatného prístupu k elektronickým dokumentom, príp. nákup prostredníctvom internetového obchodu.


  Národní digitální knihovna

  Projekt Kramerius  
  Voľný prístup k niektorým zdigitalizovaným knihám.

   

  Voľne prístupné samostatné odborné články:


  PLOS /Public Library of Science/ - elektronická verejná knižnica článkov z oblasti prírodných vied a medicíny, jazyk anglický, full text
  ERIC /The Education Resources information center/ - on-line  knižnica vzdelávacieho výskumu a informácií, obsahuje bibliografické záznamy vzdelávacej literatúry, jazyk anglický, full text
  OECD LIBRARY - on-line knižnica Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), poskytuje online prístup ku knihám, štatistikám a faktografickým informáciám, jazyk anglický, francúzsky, full text
  ASIAN ONLINE JOURNALS - zahŕňa voľný prístup k vedeckým a odborným recenzovaným časopisom, jazyk anglický, full text
  SLOV-LEX - jednotný automatizovaný systém právnych informácií, jazyk slovenský, full text

   


  SLOVNÍKY

  LINGEA  - jazykové slovníky 

  Online slovník, prekladač a konverzácie
  Spoločnosť LINGEA sprístupnila na svojich on-line platformách jazykové nástroje pre ukrajinčinu zadarmo. Slovník funguje obojstranne, v pravom hornom rohu môžete zadávať slovíčka na preklad.

  Cieľom je zjednodušiť komunikáciu medzi Ukrajincami a zástupcami štátnych i mimovládnych organizácií, ktoré sa im snažia po úteku z Ukrajiny pomôcť. Okrem doposiaľ dostupných obojstranných slovníkov pribudla sekcia s ucelenými konverzačnými frázami. V prípade väčšej jazykovej bariéry sú k dispozícii on-line prekladače kombinujúce viac než 30 jazykov. 

  Конкретні адреси для словаків та українців у Словаччині:


  ARTFORUM 

  obrázkový česko-ukrajinský slovníček, vhodný na učenie a precvičovanie bežných životných situácii a vecí dennej potreby.