Pomoc Ukrajine: 

LINGEA  - jazykové slovníky 

Online slovník, prekladač a konverzácie
Spoločnosť LINGEA sprístupnila na svojich on-line platformách jazykové nástroje pre ukrajinčinu zadarmo. Slovník funguje obojstranne, v pravom hornom rohu môžete zadávať slovíčka na preklad.

Cieľom je zjednodušiť komunikáciu medzi Ukrajincami a zástupcami štátnych i mimovládnych organizácií, ktoré sa im snažia po úteku z Ukrajiny pomôcť. Okrem doposiaľ dostupných obojstranných slovníkov pribudla sekcia s ucelenými konverzačnými frázami. V prípade väčšej jazykovej bariéry sú k dispozícii on-line prekladače kombinujúce viac než 30 jazykov. 

Конкретні адреси для словаків та українців у Словаччині:


ARTFORUM 

obrázkový česko-ukrajinský slovníček, vhodný na učenie a precvičovanie bežných životných situácii a vecí dennej potreby.

 

Literatúra pre deti a mládež:

KUBO Detské knihy 

predplatený prístup k cca 900 farebným detským obrázkovým titulom (prvý mesiac zadarmo) 

 

Odborná literatúra:


SNK Martin 

Bibliografické databázy alebo databázy plných textov (článkov, kníh, referenčných materiálov, encyklopédií a pod. od renomovaných svetových vydavateľov a producentov) prístupné registrovaným používateľom knižnice na základe licenčných zmlúv a poplatkov. Prístup ku nim je obmedzený v priestoroch SNK - na vstup do jednotlivých databáz slúži logo vydavateľa alebo názov databázy.
Mimo priestorov knižnice je práca s databázami viazaná na vzdialený prístup registrovaného používateľa EIZ - zaregistrujte sa na stránke http://eiz.snk.sk a následne navštívte 1 z kontaktných miest Informačno-vedeckých centier na Slovensku, kde podpíšete licenčné podmienky využívania EIZ
Prehľad licencovaných a dočasne alebo voľne sprístupnených databáz 

Gale 

V rámci národnej licencie realizovanej prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice máme umožnený dočasný prístup do multiodborovej databázy INFOTRAC.
Bezplatný vzdialený prístup platil do 31.12.2021 
https://www.galepages.com/ekon  
Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz: 
- Academic OneFile  
- Infotrac Custom Journals
- General OneFile - pre verejné knižnice (sprístupnených cca 50 periodík)

Popis: Najväčšia všeobecná databáza určená predovšetkým verejným knižniciam. Obsahuje viac ako 14 500 titulov periodík a viac ako 9 000 plnotextových titulov recenzovaných časopisov a denníkov z celého sveta (prevažne bez časového embarga), vrátane napr. New York Times, Financial Times, The Economist.
Zameranie: spoločenské vedy, humanitné vedy, medicína, ekonómia, architektúra, biológia, biochémia; energetika, fyzika, geografia, geológia, chémia, matematika, informačné technológie, poľnohospodárstvo, životné prostredie, vzdelávanie
Jazyk: prevažne anglický, možnosť voľby menu v češtine   

 

CVTI

Vzdialený prístup sprostredkúva knižnica svojim registrovaným členom, po pridelení tzv. knižničného pasu (fyzická osoba 3,- € ročne).
Registrácia 
Viac o databázach CVTI a možnostiach vzdialeného prístupu 
Prehľad elektronických zdrojov 

ProQuest 
Náhľady vyše 900 miliónov dokumentov a možnosť čítať 3,5 milióna úplných textov open access zdrojov, bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho overovania. Používateľské rozhranie je aj v češtine a prispôsobí sa tým, ktorí pristupujú z mobilných zariadení.  
Čiastočný vzdialený prístup: 
https://www.proquest.com/

BOOKPORT.CZ 
Predplatený prístup k 5.200 titulom viacerých žánrov, možnosť samostatného skúšobného prístupu na 14 dní (1,- CZK)

 

Univerzitná knižnica UMB 

Voľne prístupné zdroje (časopisy, databázy a encyklopédie) Univerzitnej knižnice Univerzity Matej Bela


Akademická knižnica UK 

e-knihy Lekárskej fakulty UK 
e-knihy Právnickej fakulty UK 
Voľne prístupné elektronické knihy a skriptá


Univerzitná knižnica UPJŠ

Vydavateľstvo ŠafárikPress, ktoré je súčasťou Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach, ponúka možnosť bezplatného prístupu k elektronickým dokumentom, príp. nákup prostredníctvom internetového obchodu.


Národní digitální knihovna

Projekt Kramerius  
Voľný prístup k niektorým zdigitalizovaným knihám.

 

 

Voľne prístupné samostatné odborné články:


PLOS /Public Library of Science/ - elektronická verejná knižnica článkov z oblasti prírodných vied a medicíny, jazyk anglický, full text
ERIC /The Education Resources information center/ - on-line  knižnica vzdelávacieho výskumu a informácií, obsahuje bibliografické záznamy vzdelávacej literatúry, jazyk anglický, full text
OECD LIBRARY - on-line knižnica Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), poskytuje online prístup ku knihám, štatistikám a faktografickým informáciám, jazyk anglický, francúzsky, full text
ASIAN ONLINE JOURNALS - zahŕňa voľný prístup k vedeckým a odborným recenzovaným časopisom, jazyk anglický, full text
SLOV-LEX - jednotný automatizovaný systém právnych informácií, jazyk slovenský, full text

 

Beletria platené zdroje: 

 

KUBO Detské knihy - predplatený prístup k cca 900 farebným detským obrázkovým titulom (prvý mesiac zadarmo) 
OOKPORT.CZ- predplatený prístup k 5.200 titulom viacerých žánrov, možnosť skúšobného prístupu na 14 dní (1,- CZK)
BOOXY.sk - elektronické knihy
Palmknihy.cz - elektronické knihy (e-READING.cz) 
Martinus.sk elektronické knihy
Flexibooks.cz elektronické knihy a časopisy, niektoré zdarma
 


Beletria voľne prístupné zdroje: 

Zlatý fond SME - viac ako 2.000 klasických literárnych diel v digitalizovanej forme, najmä ak hľadáte niečo z povinného čítania:) 
eKNIZKY.sk - elektronické dokumenty profesionálnych autorov, študentov a entuziastov, jazyk slovenský a český, full text 
Databazeknih.cz - voľne dostupná beletria (cca 940 titulov, prevažne v českom jazyku) 
PDFknihyzadarmo - knihy v elektronickej forme, poskytnuté autormi bez poplatku
katalóg e-knih Městské knihovny Praha - stovky e-kníh voľne na stiahnutie, jazyk český, anglický, full text
Project Gutenberg -  vyše 50 000 voľne dostupných elektronických kníh, jazyk anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, portugalský

 

Naše periodiká v elektronickej forme:

Nextech (PC Revue):  
PDF formát:  https://www.pcrevue.sk/Archiv-NXT  
Aktuálne heslo je možné vyžiadať na oddelení náučnej literatúry knižnice