Aktuálne neevidujeme voľnú pracovnú pozíciu.

 

Žiadosti uchádzača o pracovné miesto zasielajte na adresu riaditel@kniznicark.sk alebo  poštou na adresu knižnice, Podhora 33, 034 01 Ružomberok.  
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Babincová, +421 905 861 759

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávateľ nakladať v súlade so Zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Súhlas o spracúvaním osobných údajov uchádzači o zamestnanie
Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie