Služby verejného internetu poskytujeme prostredníctvom štyroch pracovných miest  na oddelení náučnej literatúry na prízemí knižnice. Služba je pre registrovaných čitateľov počas prvých 30 min. poskytovaná bezplatne. Pre neregistrovaných používateľov knižnice je služba spoplatnená sumou 0,50 € / 30 min., v zmysle platného Cenníka za poskytované služby.

Pravidlá používania služieb verejného internetu a Cenník poskytovaných služieb tvoria  prílohu Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice Ružomberok.