od 1. 1. 2022:

Ročný členský poplatok

Hlavná knižnica Podhora 33
 

Deti a mládež do 15 rokov (deti do 6 rokov bezplatne) 2,00 €
Dôchodcovia, ŤZP, nezamestnaní, mamičky na MD 2,00 €
Študenti SŠ, VŠ 3,00 €
Ostatní používatelia 5,00 €
Neregistrovaní používatelia 1,00 € / deň

Pobočka KD Biely Potok
Pobočka ZŠ Černová
Pobočka ZŠ Sládkovičova

Deti a mládež do 15 rokov, dôchodcovia, ZŤP, nezamestnaní 1,00 €
Ostatní používatelia 1,00 €
Neregistrovaní používatelia 1,00 € / deň

Čitateľský preukaz pobočky Bystrická 2 je platný aj na Hlavnej knižnici Podhora 33.

Manipulačné poplatky a ďalšie služby

Služby sú dostupné iba na Hlavnej knižnici Podhora 33.

rezervácia osobne v knižnici 0,50 € / titul
rezervácia cez online katalóg bezplatne
objednanie odloženia z regálu 0,50 € / titul
MVS objednávka  0,50 € / titul
MVS poštovné 2,50 € 
rešerš 2,50 € 
kopírovanie, tlač A4 ČB 0,10 €
kopírovanie, tlač A4 farebne 1,00 €
sken A4 0,50 € 
kopírovanie, tlač A3 ČB  0,20 € 

Internet

Služba je dostupná iba na Hlavnej knižnici Podhora 33.

registrovaní užívatelia 30 min. bezplatne
ďalších 30 min. 0,50 €
neregistrovaní užívatelia 30 min. 0,50 €
on-line katalóg bezplatne

Sankčné poplatky

Periodiká 0,20 € / deň
1. upomienka (nepísomná) 0,50 €
2. upomienka 1,00 € + poštovné
3. upomienka 2,00 € + poštovné
4. upomienka 3,00 € + poštovné
Pokus o zmier 6,00 € + poštovné

Finančná náhrada za poškodenie alebo stratu dokumentu:
a) pri bežne dostupnom titule: obvyklá predajná cena dokumentu + 5 €
b) pri nie bežne dostupnom titule: účtovná cena dokumentu + 20 €

Sankcia za poškodenie majetku a technického vybavenia knižnice:
úhrada nákladov + 20 €

V Ružomberku, 1. 7. 2022