od 1. 6. 2023:

Ročný členský poplatok

Hlavná knižnica Podhora 33
 

Deti a mládež do 15 rokov (deti do 6 rokov bezplatne) 3,00 €
Dôchodcovia, ŤZP, nezamestnaní, mamičky na MD 3,00 €
Študenti SŠ, VŠ 3,00 €
Ostatní používatelia 6,00 €
   

 

Pobočka KD Biely Potok
Pobočka ZŠ Černová
Pobočka ZŠ Sládkovičova     

Deti a mládež do 15 rokov, dôchodcovia, ZŤP, nezamestnaní, ostatní používatelia 1,00 €
   
   

Manipulačné poplatky a ďalšie služby

Služby sú dostupné iba v hlavnej knižnici Podhora 33.

rezervácia osobne v knižnici 0,50 € / titul
rezervácia cez online katalóg bezplatne
objednanie odloženia z regálu 0,50 € / titul
MVS objednávka (knihy, články)  0,50 € / titul
MVS poštovné, min. suma 4,00 € 
rešerš 2,50 € 
kopírovanie, tlač A4 ČB 0,10 €
kopírovanie, tlač A4 farebne 1,00 €
sken A4 0,50 € 
kopírovanie, tlač A3 ČB  0,20 € 

Internet

registrovaní užívatelia  bezplatne
neregistrovaní užívatelia / každých 30 min. 0,50 €
on-line katalóg bezplatne

Sankčné poplatky

Periodiká 0,20 € / deň
1. upomienka (nepísomná) 0,50 €
2. upomienka 1,00 € + poštovné
3. upomienka 2,00 € + poštovné
4. upomienka 3,00 € + poštovné
Pokus o zmier 6,00 € + poštovné

Finančná náhrada za poškodenie alebo stratu dokumentu:
a) pri bežne dostupnom titule: obvyklá predajná cena dokumentu + 5 €
b) pri nie bežne dostupnom titule: účtovná cena dokumentu + 20 €

Sankcia za poškodenie majetku a technického vybavenia knižnice:
úhrada nákladov + 20 €

V Ružomberku, 1. 6. 2023