Pokiaľ požiadate o dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, knižnica sprostredkuje jeho požičanie prostredníctvom MVS. Za každú vybavenú požiadavku sa vyberá poplatok v zmysle platného Cenníka poskytovaných služieb. Služba je poskytovaná len registrovaným čitateľom knižnice.

O poskytnutie služby možno požiadať osobne na oddelení náučnej literatúry na prízemí budovy hlavnej knižnice  alebo prostredníctvom mailu na naucne@kniznicark.sk. Pokiaľ máte záujem o viacero dokumentov na základe rešerše, oslovte nás mailom na naucne@kniznicark.sk.