Požiadajte o dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby. Za každú vybavenú požiadavku sa vyberá poplatok v zmysle platného Cenníka poskytovaných služieb. Služba  je poskytovaná  len registrovaným čitateľom knižnice.

Časopis alebo iné periodikum