Kontakt:
beletria@kniznicark.sk, 044 432 2005

Mgr. Mária Lesáková 
Mgr. Katarína Gorná 

Termín podujatia - podľa dohody 
Maxim. kapacita tematického podujatia - jedna trieda, resp. 25 detí/ študentov
Maxim. kapacita tvorivých dielní - 10 detí

 

Píšte a volajte nám ohľadom termínov na mesiac JANUÁR a FEBRUÁR 2023, mesiac december už máme plne obsadený.
Ďakujeme!


PONUKA PODUJATÍ PRE MATERSKÉ ŠKOLY a 1. STUPEŇ ZŠ:

Kým pôjdem do školy - návšteva knižnice a prvé zoznámenie s knihou, bibliografia kníh pre predškolákov, hlasné čítanie podľa výberu 
Leonardo, kocúr z ulice / Ján Uličiansky -  v knihe okrem lásky k mačke a predstavenia mačacieho života nastoľujeme aj problém inakosti a odmietania
Rozprávky o psíčkovi a mačičke / Josef Čapek - príbehy spojené s tvorivými dielňami
Krutá Marta / Marek Vadas a Daniela Olejníková - čítanie a rozprava o (ne)správnom zaobchádzaní so zvieratkami

 

PONUKA PODUJATÍ PRE 2. STUPEŇ ZŠ:


Čo sa skrýva v knižnici – základná informatická príprava. Predstavíme Vám knižnicu, jednotlivé oddelenia knižnice a naučíme vyhľadávať informácie cez informačný aparát knižnice. Predstavenie odborných knihovníckych pojmov ako je  katalogizácia, bibliografia, MDT. Samostatná práca žiakov s náučnou literatúrou, vyhľadávanie informácií v encyklopédiách, práca s rôznymi typmi dokumentov a informačných zdrojov (knihy, časopisy, katalógy, CD, internet)
Eduard a jeho zázračná cesta / Kate di Camillo - témy empatie, súcitu, vnútornej premeny hrdinu
Kde bolo, tam bolo... - o Pavlovi Dobšinskom. Podujatie je prepojené zábavnými testami  
S rozprávkami okolo sveta – najznámejšie výbery zo svetových rozprávok. Poukážeme na dôležitosť rozprávok v histórii a kultúre každého národa, oboznámime žiakov s najvýznamnejšími rozprávkarmi. Dĺžku podujatia, ako aj obsahovú stránku a aktivity možno prispôsobiť požiadavkám pedagóga
Ľudová slovesnosť - podujatie o slovenských ľudových pranostikách, prísloviach, porekadlách, hádankách a poverách 

 

PONUKA PODUJATÍ PRE STREDNÉ ŠKOLY:


Informatická príprava pre študentov - základná informatická príprava. Prehliadka jednotlivých oddelení, prezentácia služieb, práca s on-line katalógom, stavanie fondu, MDT, orientácia v oblasti náučnej a beletristickej literatúry. Práca s rôznymi typmi dokumentov a informačných zdrojov (knihy, časopisy, katalógy, CD, internet)
Ľudovít Štúr -  literárne pásmo Živá súčasť našich dejín 
P. O. Hviezdoslav - literárne pásmo Vulkán poézie 
Martin Kukučín - literárne pásmo Osud si ma vybral, aby ma dobre popreháňal... 
F. M. Dostojevskij - literárne pásmo Román, ktorý Dostojevskému zmenil život 
Božena Slančíková Timrava - literárne pásmo Mojžík a iné rozprávky 
Nikolaj Vasiljevič Gogoľ - jedna z najväčších záhad ruskej literatúry