Kontakt:
beletria@kniznicark.sk, 044 432 2005

Mgr. Mária Lesáková 
Mgr. Zuzana Šurinová

Termín podujatia - podľa dohody. Dovoľujeme si upozorniť, že aktuálne až do 30. apríla máme všetky dopoludňajšie termíny na informatické a tematické besedy pre školy obsadené.

Maxim. kapacita tematického podujatia - jedna trieda, resp. 25 detí/ študentov. Ide o tvorivé podujatia založené na vzájomnej interaktívnej komunikácii, v rámci ktorých je dôležitý nižší počet účastníkov.
Maxim. kapacita tvorivých dielní - 10 detí

 

PONUKA PODUJATÍ PRE MŠ:

Celoročná ponuka podujatí: 

Kým pôjdem do školy – návšteva knižnice a prvé zoznámenie s knihou, bibliografia kníh pre predškolákov, hlasné čítanie podľa výberu 
Z rozprávky do rozprávky – spoznávanie najznámejších rozprávkových postáv, prezentácia rozprávkových kníh
Boribon a sedem balónikov – zážitkové čítanie o darovaní, strate a úteche
O Guľkovi Bombuľkovi – zážitkové čítanie o sile priateľstva, oddanosti, dobrosrdečnosti, ale tiež sebaúcte
Rozprávky o psíčkovi a mačičke – čítanie klasického príbehu prepojené s tvorivou dielňou, resp. náučnými aktivitami 

Tematické stretnutia spojené s prezentáciou kníh: 

SEPTEMBER
Kľúče od mesta – orientácia v meste, škôlka, budovy v meste, stavby, inštitúcie, úrady, doprava, dopravné prostriedky, príroda a zvieratá v meste, porovnanie mesto / dedina 
OKTÓBER 
Jeseň pani bohatá – jeseň ako ročné obdobie, záhrada, ovocie a zelenina, úcta k starším
NOVEMBER
V zdravom tele zdravý duch – zdravie, choroba, ľudské telo, hygiena, čistenie zubov,  prechádzky v prírode ako liek (možnosť prepojiť s témou lesné zvieratá)
DECEMBER 
Tešíme sa na Vianoce – vianočné zvyky a tradície, symboly Vianoc
JANUÁR
Zima, zima tu je – kalendár, ročné obdobia, sneh, ľad, typické javy v prírode, zimné oblečenie, zimné športy, pomáhame vtáčikom v zime
FEBRUÁR
Keď vyrastiem, budem... - dávne remeslá a súčasné povolania 
MAREC
Z knižnice do rozprávky - kniha, ilustrácie, príbeh, rozprávkové postavy a hrdinovia
Cesta do vesmíru - planéty, Slnko, Mesiac, hviezdy, súhvezdia, nočná obloha 
APRÍL
Čo prináša jar? - zmeny v prírode, počasie, jarné zvyky 
Od semienka k rastlinke - pestovanie; vlastná záhradka; semienka; ovocie a zelenina, ktorú môžeme pestovať; vhodné podmienky pre pestovanie  
MÁJ
Zvieratá a ich mláďatá - pomenovanie mláďat, správne zaobchádzanie, správanie v prírode 
Kamaráti z lúky - význam hmyzu (včely, motýle, mravce) 
JÚN
Cestujeme po Slovensku - putovanie po Slovensku, dopravné prostriedky

 

PONUKA PODUJATÍ PRE 1. STUPEŇ ZŠ:

Kým pôjdem do školy - návšteva knižnice a prvé zoznámenie s knihou, bibliografia kníh pre predškolákov, hlasné čítanie podľa výberu. 
Čitateľské vrecúška - interaktívny tvorivý workshop s obľúbenou knihou.  Šesť tém,  šesť rôznych rozprávaní.  
Mechúrik Koščúrik - o dobrodružnom putovaní.  
Leonardo, kocúr z ulice / Ján Uličiansky -  v knihe okrem lásky k mačke a predstavenia mačacieho života nastoľujeme aj problém inakosti a odmietania.
Krutá Marta / Marek Vadas a Daniela Olejníková - čítanie a rozprava o (ne)správnom zaobchádzaní so zvieratkami. 
O dvanástich mesiačikoch - ročné obdobia, kolobeh v prírode. 
Žabiak a cudzinec / Max Velthuijso predsudkoch a strachu z neznámeho. Aké jednoduché je správať sa priateľskejšie voči našim cudzincom.
O Guľkovi Bambuľkovi - o klbkách a o priateľstve. 

 

PONUKA PODUJATÍ PRE 2. STUPEŇ ZŠ:

Čo sa skrýva v knižnici – základná informatická príprava. Predstavíme knižnicu, jednotlivé oddelenia knižnice a naučíme vyhľadávať informácie cez informačný aparát knižnice. Predstavenie odborných knihovníckych pojmov ako je  katalogizácia, bibliografia, MDT. Samostatná práca žiakov s náučnou literatúrou. Vyhľadávanie informácií v encyklopédiách, práca s rôznymi typmi dokumentov a informačných zdrojov (knihy, časopisy, katalógy, CD, internet)
Čitateľské vrecúška - interaktívny tvorivý workshop s obľúbenou knihou.  Šesť tém,  šesť rôznych rozprávaní. 
Kde bolo, tam bolo... - o Pavlovi Dobšinskom. Podujatie je prepojené zábavnými testami.  
Okolo sveta – najznámejšie výbery zo svetových rozprávok. Poukážeme na dôležitosť rozprávok v histórii a kultúre každého národa, oboznámime žiakov s najvýznamnejšími rozprávkarmi. Dĺžku podujatia, ako aj obsahovú stránku a aktivity možno prispôsobiť požiadavkám pedagóga.
Ľudová slovesnosť - podujatie o slovenských ľudových pranostikách, prísloviach, porekadlách, hádankách a poverách. 

 

PONUKA PODUJATÍ PRE STREDNÉ ŠKOLY:

Kontakt:
naucne@kniznicark.sk, 0917 714 060

Bc. Andrej Daubner  
Mgr. Terézia Vorčáková  
Eva Foltinová

Termín podujatia - podľa dohody 
Maxim. kapacita podujatia - jedna trieda

Informatická príprava pre študentov - základná informatická príprava. Prehliadka jednotlivých oddelení, prezentácia služieb, práca s on-line katalógom, stavanie fondu, MDT, orientácia v oblasti náučnej a beletristickej literatúry. Práca s rôznymi typmi dokumentov a informačných zdrojov (knihy, encyklopédie, časopisy, katalógy, webové portály). 

Čaro krátkej básne - minikurz tvorivého písania pre študentov. Cieľom kurzu je rozvoj kreativity a schopnosti vnímania prostredníctvom jednoduchej literárnej formy haiku. Prehľad historických kontextov,  príklady haiku, krátky tvorivý workshop, diskusia. Minikurz má trvanie 60 minút. 

BUKvíz - literárno-náučná súťaž o stredovekej literatúre, určená študentom 1. ročníka SŠ, príp. aj vyšším ročníkom. Vedie ju lektor  prostredníctvom aplikácie Kahoot, s piatimi 4-5 člennými  súťažnými kolektívmi. Hravým spôsobom zoznámime so stredovekou európskou a svetovou literatúrou a jej hodnotami,  s cieľom ukázať, že stredovek nebol len obdobím temna. Kvíz má trvanie 60 minút.

Literárne pásma: 

Ľudovít Štúr
-  Živá súčasť našich dejín 
P. O. Hviezdoslav -  Vulkán poézie 
Martin Kukučín - Osud si ma vybral, aby ma dobre popreháňal... 
F. M. Dostojevskij - Román, ktorý Dostojevskému zmenil život 
Božena Slančíková Timrava - Mojžík a iné rozprávky 
Nikolaj Vasiljevič Gogoľ - jedna z najväčších záhad ruskej literatúry