Ponúkame súbor tvorivých a spoločenských hier, ktorý je k dispozícii na oddelení pre deti a mládež. Aktuálne je v ponuke 32 ks spoločenských hier pre hráčov 3 a viac rokov - klasické stolové hry, puzzle, interaktívne kvízy, scrabble. 
Hľadajte v online katalógu  pod heslom "Hravá knižnica".

Hry je možné požičiavať prezenčnou aj absenčnou formou, platia rovnaké pravidlá ako pri vypožičiavaní knižných titulov (výpožičná doba 1 mesiac, možnosť rezervácie).

Príjemnú zábavu!