Pomôžeme Vám nájsť tie najvhodnejšie zdroje, z ktorých budete môcť čerpať pri vypracovaní bakalárskych, seminárnych či diplomových prác. Rešeršnú službu poskytujeme len registrovaným čitateľom knižnice. 
Za každú vybavenú požiadavku je potrebné uhradiť poplatok v zmysle platného Cenníka poskytovaných služieb. Poplatok uhradíte v hotovosti na náučnom oddelení knižnice na prízemí, alebo aj priamo na náš účet SK63 0900 0000 0000 5672 9028.  Pri platbe uveďte svoje číslo preukazu.

Upozorňujeme na možnosť využiť rešeršné služby Slovenskej národnej knižnice.  Rešerš SNK Martin je vyhotovovaný bezplatne, čakacia doba na vyhotovenie je 4 - 6 týždňov. 

 

Zadajte tému v slovenčine
MDT, kľúčové heslá, predmetové heslá, synonymá a ich vzťahy
Napr. dokumenty od r. 1995
Zadajte ulicu, číslo domu, mesto a psč.