V roku 2024 si pripomenieme 100 rokov existencie knižnice v Ružomberku. Je to dôvod, aby sme sa  obzerali späť do minulosti a pripomínali si hodnoty, zručnosti a osobnosti čias minulých.
Veríme, že naše Návraty budú aj pre vás príjemným dôvodom zastaviť a zamyslieť sa nad tým, čo sa za poslednú storočnicu zmenilo a naopak, čo pretrváva do dnešných dní.