V roku 2024 si pripomíname sto rokov existencie knižnice v Ružomberku. Je to dôvod, aby sme sa  obzerali späť do minulosti a pripomínali si hodnoty, zručnosti a osobnosti čias minulých. Veríme, že naše návraty budú aj pre vás príjemným dôvodom zastaviť a zamyslieť sa nad tým, čo sa za poslednú storočnicu zmenilo a naopak, čo pretrváva do dnešných dní. počas celého roka 2024 sa budem stretávať pri spomienkach na našich literárnych a výtvarných umelcov, pri tvorivých návratoch do prírody či inšpiratívnych aktivitách našich starých mám.