Vrátenie kníh vám umožňujeme aj mimo otváracej doby, prostredníctvom biblioboxu. Je nonstop prístupný vo dverách hlavnej knižnice. 

Tituly odpisujeme z čitateľského konta až nasledujúci pracovný deň. Vyhnite sa vráteniu kníh v posledný deň výpožičnej lehoty, môže vám nabehnúť upomienka.
V zmysle Knižničného a výpožičného poriadku platia nasledovné zásady:

  • knihy je potrebné vkladať do boxu šetrne, aby nedošlo k ich poškodeniu
  • box slúži len na vrátenie kníh vypožičaných v Mestskej knižnici Ružomberok, knihy zapožičané prostredníctvom MVS je možné vracať len pri osobnej návšteve knižnice
  • pokiaľ sú pri vrátení knihy už vygenerované sankčné poplatky, zostávajú nabehnuté na čitateľskom konte a je potrebné ich pri najbližšej návšteve knižnice uhradiť
  • na mailovú adresu čitateľa posielame v nasledujúci pracovný deň stručný výpis z čitateľského konta s informáciou o zostatku kníh, ktoré ostali nevrátené.

 

Foto bibliobox 
Foto vstupné dvere Podhora 33