Oznam


Druhý marcový týždeň bude na Slovensku už tradične patriť knižniciam. Vyhlasovateľom 24. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc je Slovenská asociácia knižníc. Slávnostné otvorenie týždňa sa uskutoční dňa 6. 3. 2023 o 13:00 v Trenčíne. Obe ružomberské knižnice sa tento rok rozhodli zapojiť do programu TSK spoločne, aby napriek rozdielom v zameraní a charakteru ich práce preukázali rovnaký cieľ:  pozitívne zviditeľňovať tunajšie  knižnice ako dôležité kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, a to  prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

V Ružomberku bude TSK prebiehať v dňoch 6. 3. – 10. 3. 2023,  pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých, knižnice - záruka kvalitných informácií. Vzhľadom na akútny problém dezinformácií a hoaxov a množstvo účelovej propagandy v elektronickom prostredí sme sa tento rok rozhodli poukázať na to, že knižnice sú etablovanými odbornými pracoviskami, na ktorých je možné získavať overené, pravdivé a kvalitné informácie. Našim cieľom je upriamiť pozornosť na potrebu kritického myslenia. Bez dôsledného overovania zdrojov informácií, bez overovania odborných autorít, bez uvedomenia si rozdielnych časových a príčinných súvislostí nedokážeme posúdiť správnosť toho, čo nám médiá poskytujú.  Mestská knižnica preto v priebehu februára a marca  priniesla prednášky o kritickom myslení, určené pre školopovinnú a stredoškolskú mládež a kurzy zlepšovania digitálnych zručností či virtuálnej bezpečnosti pre seniorov. Univerzitná knižnica KU už dlhodobo organizuje podujatia Univerzity tretieho veku a detskej univerzity.  V týchto aktivitách sme rozhodnutí pokračovať.


Podujatia prebiehajúce počas celého Týždňa slovenských knižníc:

Zvýhodnený zápis
Ponuka zvýhodnenej registrácie pre všetkých nových členov v oboch knižniciach, vrátane bezplatných knižných záložiek.

Som na nete
15 hodinový kurz digitálnych zručností pre seniorov (internet a email pre začiatočníkov, sociálne siete,
e-shopy,  bezpečnosť vo virtuálnom svete), v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti SR. Zápis do kurzov prebieha v Mestskej knižnici Ružomberok, Podhora 33 na prízemí. Viac info na www.kniznica.sk.


Tematické a informatické besedy
Každý pracovný deň počas celého marca v predpoludňajších hodinách organizujú obe knižnice tematické a informatické stretnutia  pre školy a organizované kolektívy.  Informácie na  beletria@kniznicark.sk .

Virtuálny knižný kalendár
Sledujte sociálne siete oboch knižníc a zapojte sa do virtuálnej knižnej výzvy. Na vylosovaných komentujúcich účastníkov čakajú knižné odmeny.

 

plagát

 

Program podujatí u nás:


7. marca
Rody Ružomberka
Mestská knižnica Podhora 33, 10:00  

Prednáška publicistu  Radislava Kenderu o najznámejších ružomberských rodinách Makovických a Houdekovcov, pri príležitosti výročia úmrtia D. Makovického. Môžu historické súvislosti ovplyvniť naše budúce rozhodnutia?

8. marca  
Hejného metóda v rodine 
Mestská knižnica Podhora 33, 16:00
Matematický worshop pre rodičov s deťmi 5-8 rokov. Lektoruje dlhoročná pedagogička Ivica Grafová  

Je nás počuť 
Mestská knižnica Podhora 33, 15:30
Popoludnie čítania. Celoslovenské podujatie bude prebiehať vo viacerých knižniciach na celom Slovensku, zapojte sa prostredníctvom našich  sociálnych sietí. Podujatie sa koná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

9. marca 
Canisterapeutické čítanie 

Mestská knižnica Podhora 33, 14:30
Spolu s tímom Akironka pomáhame deťom s poruchami čítania. Prihláste sa na beletria@kniznicark.sk.

10. marca 
Burza kníh
Mestská knižnica, Podhora 33 
Počas celého dňa  je na oddelení náučnej literatúry vystavená široká ponuka vyradených a darovaných kníh, príďte si vybrať:)


Výstavy:

Dušan Makovický 
6.3. – 31.3.    Mestská knižnica Podhora 33, 1. poschodie
Náučná výstava o živote a diele Dušana Makovického, slovenského lekára, tolstojovca, autora literatúry faktu a prekladateľa. Výstavu zapožičal úsek regionálnych dokumentov Krajskej knižnice v Žiline.

Starý Ružomberok na pohľadniciach 
6.3. – 31.3.    Mestská knižnica Podhora 33, 1. poschodie
Výstava starých pohľadníc Ružomberka, zo zdrojov  zberateľov Antonína Hruboňa,  Ladislava Ivána a publicistu Zdenka Ďurišku

 

 

 

Mestská knižnica Ružomberok a Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity