Podujatie

Ďakujeme za záujem, kapacita je naplnená!

Matematika často nepatrí medzi obľúbené predmety detí. Profesor Milan Hejný našiel spôsob, ako spraviť matematiku pre deti prístupnú a dokonca zábavnú. Hejného metóda spočíva najmä v tom, aby žiakov výučba zaujala a mali z nej radosť. Deti by mali objavovať bez toho, aby im učiteľ ukázal a vysvetľoval postup, riešenie alebo ich navádzal na riešenie. Stačí dodržať pár princípov.
Ak teda máte chuť vyskúšať si spôsoby riešenia matematických úloh priamo so svojim dieťaťom, príďte v stredu k nám do knižnice na workshop. Dlhoročná pedagogička Ivica Grafová nám to ukáže:) 

Streda 8. marca 2023   16:00  
odd. pre deti a mládež

Podujatie je určené pre rodičov s deťmi predškolského a mladšieho školského veku (5-8 rokov). Počet účastníkov je limitovaný, prosíme, zaregistrujte sa.

 

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle, FB stránke a neperiodických materiáloch, prípadne ďalších médiách. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po realizácii podujatia vymazané, v zmysle pravidiel o spracúvaní osobných údajov  podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 

Rezervácie

Streda 8. mar 2023, 16:00

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.