Obe ružomberské knižnice sa rozhodli tento rok zapojiť do programu spoločne, aby napriek rôznemu zamerania ukázali spoločný cieľ -pozitívne zviditeľňovať knižnice ako dôležité kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Vzhľadom na akútny problém dezinformácií a hoaxov vo virtuálnom prostredí, chceme vyzdvihnúť knižnice ako miesto na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií. Vyhlasovateľom 24. ročník Týždňa slovenských knižníc, ktorý začne 6. marca je Slovenská asociácia knižníc.