Oznam


Starý Ružomberok na pohľadniciach 
výstava
6.3. – 31.3. 2023 1. poschodie

Vo výstave sú použité pohľadnice, skeny a fotografie zo zbierok Mudr. Antonína Hruboňa Ph.D. a p. Ladislava Ivána.
Pri príležitosti výstavy si budete môcť vypožičať alebo prezrieť viacero kníh, ktoré dokumentujú významné osobnosti a rody Ružomberka. Zvlášť dávame do pozornosti titul Medzi mlynmi a bankami o dejinách rodu Makovickovcov. Jej autorom je Zdenko Ďuriška.
Pri príležitosti výročia úmrtia Dušana Makovického, lekára a osobného priateľa L.N.Tolstého a prednášky o jeho živote a diele, budú súčasťou výstavy informačné panely, ktoré pripravila a zapožičala Krajská knižnica v Žiline. Ďakujeme!

 


Mudr. Antonín Hruboň, Ph.D. (*1966) 
Je autorom viacerých vysokoškolských učebníc a vedeckých štúdií, publikovaných doma i v zahraničí. Pôsobí dlhoročne ako prednosta kliniky vnútorného lekárstva ÚVN – FN Ružomberok, zároveň pracuje na Fakulte zdravotníctva KU v Ružomberku. Filokartia – zbieranie pohľadníc – súvisí s jeho záujmom o históriu a stala sa podkladom  pre jeho publikáciu Náš Ružomberok na historických pohľadniciach,  vydanú v spolupráci so synom PhDr. Antonom Hruboňom, PhD.  
„Ružomberok sa za tie tri dekády, čo na Liptove žijem, zmenil. Už iba pamätníci vedia, ako centrum pôvodne vyzeralo, mladá generácia o tom netuší zväčša nič. Niektoré objekty, budovy ale aj ulice nenávratne zmizli. Nové urbanizačné plány vážne zasiahli do podoby starého mesta... Práve pohľadnice, tento malý obrázok konkrétneho miesta, niekedy obohatený i o písomnú časť, sa mi javil ako ideálny spôsob na dôkladnejšie spoznanie miesta života môjho i mojej rodiny.“ 

Ladislav Iván (*1954 -  +2021)
Ružomberčan, vášnivý zberateľ. Zbieral odznaky, plakety, pohľadnice, fotografie, kalendáre, vlastnil významné zbierky v oblasti filatelie a numizmatiky. Určité obdobie pôsobil v Klube filatelistov v Ružomberku. Veľa cestoval po Slovensku a Čechách, voľný  čas venoval burzám, veľtrhom, výstavám a stretnutiam zberateľov či antikvariátom. Neraz mu známi ponúkli svoje cennosti, ktoré ďalej zoraďoval do jednotlivých brožúr. V jednej z týchto brožúr sme našli i tieto poklady, fotografie a pohľadnice, ktoré Vám teraz s láskavým súhlasom jeho dcéry ponúkame...

Mgr. Zdenko Ďuriška (*1957) 
Popredný slovenský biografista a genealóg. Pôsobí v Národnom biografickom ústave SNK v Martine ako vedúci oddelenia biografickej dokumentácie. Autor publikácií Národný cintorín v Martine, spoluautor Slovenského biografického slovníka a Biografického lexikónu Slovenska. Dlhoročne sa venuje výskumu dejín významných slovenských rodov. Jeho monografia Medzi mlynmi a bankami, z ktorej pochádzajú mnohé fotografie, je jedinečnou genealogickou sondou životných dráh rodu Makovických. Jednotlivé generácie tejto rodiny,  ktorú mnohí nazývajú slovenskými Budenbrookovcami, prejavili  vo vtedajšom hospodársky málo rozvinutom prostredí  výnimočnú vnútornú silu pri budovaní nových foriem  podnikania. Ich pôsobenie v konečnom dôsledku prinieslo prospech celej vtedajšej slovenskej spoločnosti.