Podujatie


Čo vieme o lekárovi, publicistovi a spisovateľovi Dušanovi Makovickom?

Utorok 7. marca 2023   10:00  
odd. beletrie

Prednáška publicistu Radislava Kenderu o najznámejších ružomberských rodinách - Makovickej a Houdekovej, pri príležitosti 121. výročia úmrtia Dušana Makovického. Môžu historické súvislosti ovplyvniť naše budúce rozhodnutia? V priestoroch knižnice bude inštalovaná výstava o živote a diele D. Makovického, zapožičaná z Krajskej knižnice Žilina.

 

Školy, prosíme, zaregistrujte sa alebo nám napíšte na beletria@kniznicark.sk.

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle, FB stránke a neperiodických materiáloch, prípadne ďalších médiách. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po realizácii podujatia vymazané, v zmysle pravidiel o spracúvaní osobných údajov  podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Rezervácie

Utorok 7. mar 2023, 10:00

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.