OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

1. Názov pozície: UPRATOVAČKA 

Názov organizácie: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok 
Pracovná oblasť: verejná správa
Miesto výkonu práce: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok
Počet obsadzovaných miest: 1  
Pracovný pomer: na dobu určitú, na 1 rok
Druh pracovného úväzku: Dohoda o pracovnej činnosti
Pracovný čas: 6 hodín týždenne  (2 x do týždňa po 3 hodiny, 8:00 – 11:00)
Dátum nástupu: od 1.1.2024

Platové podmienky:  
6,-€ / hod. brutto

PRACOVNÁ NÁPLŇ

Upratovacie práce - vysávanie, umývanie dlážky, starostlivosť o hygienické zariadenia, utieranie prachu, zodpovednosť za pridelené pracovné a čistiace prostriedky


POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • dôkladnosť, spoľahlivosť, zmysel pre systematickosť, schopnosť tímovej práce, flexibilita   
 • bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokumentov:     žiadosť o prijatie do zamestnania, vrátane súhlasu so spracúvaním osobných údajov    


ŽIADOSŤ PODÁVAJTE do 31.12.2023  mailom na adresu: riaditel@kniznicark.sk alebo poštou na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok,
kontaktná osoba: Ing. Tatiana Babincová, +421 905 861 759

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so Zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Vaše žiadosti a CV evidujeme po dobu 1 roka.

 

 

2. Názov pozície:  KATALOGIZÁTOR  

Názov organizácie: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok 
Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry  
Miesto výkonu práce: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok, pobočky  
Počet obsadzovaných miest: 1  
Pracovný pomer: trvalý, s 3 mesačnou skúšobnou dobou  
Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok  
Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň, pohyblivý pracovný čas v priebehu týždňa  
Dátum nástupu: od 1.2.2024

Platové podmienky:

Odmeňovanie na základe Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,  6. platová trieda. Pre plný pracovný úväzok 919,50 eur až 1.084,50 eur, so zaradením do platového stupňa podľa počtu rokov odbornej praxe a možnosťou osobného príplatku do výšky 15% tarifného platu.

Zamestnanecké výhody, benefity:

Stabilná verejná inštitúcia, 1 týždeň dovolenky navyše, príspevok na stravovanie a doplnkové dôchodkové pripoistenie


PRACOVNÁ NÁPLŇ

 1. Samostatná práca katalogizátora:  Komplexná zodpovednosť za evidenciu  knižničného fondu, zodpovednosť za správnosť menného a vecného bibliografického popisu v bibliografických záznamoch, spolupráca pri návrhoch na akvizíciu titulov, návrhy na vyradenie, údržba kníh. Vypracovanie štatistík knižničného fondu na ročnej báze. Zodpovednosť za realizáciu fyzickej revízie knižničných fondov.
 2. Práca s knižničným informačným systémom: práca s modulom Katalóg v software Clavius (resp. Tritius), práca s  online katalógom, zodpovednosť za stav online katalógu, práca s výpožičným protokolom, práca s osobnými údajmi čitateľov. Zmena lokácií pri presunoch v knižnom fonde, vyraďovanie dokumentov, spracovanie periodík, generovanie a kontrola upomienok.
 3. Spolupráca pri príprave a realizácii podujatí knižnice


POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania:  vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa humanitného zamerania, uprednostníme vzdelanie v oblasti knihovníckych informácií.

Znalosť štátneho jazyka: bezpodmienečná

  Osobnostné predpoklady:

  • výborná orientácia v slovenskej aj zahraničnej literatúre
  • skúsenosť s prácou pamäťových inštitúciách výhodou
  • skúsenosť s prácou s knižničnými systémami, znalosť práce s databázovými systémami,  orientácia v elektronických informačných zdrojoch
  • znalosť cudzieho jazyka - vítaný AJ na úrovni B1
  • aktívna práca s PC (MS Word/Excel, PowerPoint, Outlook), práca s dataprojektorom a inými bežne používanými technológiami
  • dôkladnosť, spoľahlivosť, zmysel pre systematickosť, schopnosť tímovej práce, flexibilita
  • bezúhonnosť

  Zoznam požadovaných dokumentov:

  1. žiadosť o prijatie do zamestnania, vrátane súhlasu so spracúvaním osobných údajov
  2. motivačný list
  3. profesijný štruktúrovaný  životopis
  4. fotokópia dokladu o vzdelaní

   

  ŽIADOSŤ PODÁVAJTE do 10.1.2024  mailom na adresu: riaditel@kniznicark.sk alebo poštou na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok
  Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Babincová, +421 905 861 759

  S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so Zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Vaše žiadosti a CV evidujeme po dobu 1 roka.


  V Ružomberku, 13. decembra 2023

   

  Súhlas o spracúvaním osobných údajov uchádzači o zamestnanie
  Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie