Podujatie


V spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti SR , Centrom vedecko-technických informácií SR a vďaka podpore zo zdrojov Fondu na podporu umenia sa  naša knižnica zapája do projektu digitálneho vzdelávania seniorov.  Národný projekt, otvárajúci cestu k potrebám súčasného online sveta, sa zameriava na cieľovú skupinu seniorov, ktorí:

- dovŕšia vek 65 rokov
- alebo sú poberateľmi starobného dôchodku
- alebo sú poberateľmi invalidného dôchodku (príp.  disponujú preukazom ZŤP)


!!! AKTUÁLNA PONUKA BEZPLATNÝCH KURZOV:

1. Mobilné technológie pre seniorov – základy práce s vlastným smartfónom (15 - hodinový kurz)  
5. 6. 2023  až 14. 6. 2023      8:30 - 11:30 
(kurz sa koná v dňoch 5.6., 7.6., 9.6., 12.6. a 14.6.)

2. Nakupujeme úsporne s aplikáciou v smartfóne  (4 - hodinový kurz) 
19. 6. 2023   8:30 - 12:30

Kurzy prebiehajú bezplatne, v priestoroch PC študovne na oddelení náučnej literatúry na prízemí knižnice. 
Koordinátorka pre evidenciu záujemcov:  Eva Foltinová, odd. náučnej literatúry na prízemí,
kontakt +421 917 714 060, naucne@kniznicark.sk . 
Informácie nájdete aj na  Digitálna Koalícia | Facebook

Technické zariadenie priestorov bolo zakúpené v rámci projektu Sme tu pre vás, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia..
Informácia o spracúvaní osobných údajov - IS účastníci verejného podujatia 

 

som na nete projekt propagácia

Rezervácie

Pondelok 19. jún 2023, 08:30

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.