Podujatie

 

Deväťhodinový hodinový kurz základov digitálnej gramotnosti.
Pokiaľ máte záujem, informujte sa na oddelení náučnej literatúry na prízemí, č. t. 0917 714 060.  
Kurz je určený predovšetkým úplným začiatočníkom, ktorí nemajú skúsenosť s prácou na počítači. Vysvetlíme si základné zručnosti, praktické využitie internetu  - písanie mailov, vyhľadávanie informácií, hľadanie v cestovných poriadkoch, rezervovanie vstupeniek a pod.
Snažíme sa  o individuálny prístup pomalým tempom, preto kurz prebieha v malej skupine max. 5 osôb.

Miesto: Podhora 33, oddelenie náučnej literatúry na prízemí
lektorka: Katarína Gorná


I. PC KURZ PRE SENIOROV  - ukončený
PIATOK  8.3.2024
STREDA 13. 3. 2024
ŠTVRTOK 14. 3. 2024
PIATOK  15.3.2024


IIPC KURZ PRE SENIOROV - ukončený
PIATOK 22. 3. 2024   
PONDELOK  25. 3. 2024
STREDA  27. 3. 2024
ŠTVRTOK  28. 3. 2024


IIIPC KURZ PRE SENIOROV  - začiatok 8. 4. 2024  o 9:00
kapacita kurzu (5 osôb) je naplnená


IVPC KURZ PRE SENIOROV  - začiatok 22. 4. 2024  o 9:00
4 miesta voľné 

 

 

Technické vybavenie kurzov bolo zakúpené v rámci projektu Sme tu pre vás, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Účasťou na podujatí súhlasíte so zverejnením fotografií vzniknutých počas realizácie kurzu za účelom propagácie na webovom sídle a sociálnej sieti Mestskej knižnice Ružomberok. 
S fotografiami a vašimi osobnými údajmi potrebnými na zaevidovanie do kurzu budeme nakladať v zmysle pravidiel GDPR podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z.z.  

 

Rezervácie

Pondelok 22. apr 2024, 00:00

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.