SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC  vyhlasuje 25. ročník celoslovenského podujatia

Týždeň slovenských knižníc
4. – 8. marca 2024  
pod spoločným mottom

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH
Záštitu nad Týždňom slovenských knižníc 2024, vrátane podujatia Je nás počuť prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Cieľom tohtoročného Týždňa slovenských knižníc je upriamenie pozornosti na komunitné a medzigeneračné aktivity knižníc. Lebo knižnice sú naozaj pre všetkých. Deti, zoberte svojich rodičov a starých rodičov k nám, čaká tu na vás ohromné množstvo príbehov!  Našim cieľom je zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote.  Knihy nám pomáhajú vytvárať správny úsudok a učia nás porozumeniu, cibria pamäť a uľahčujú vyjadrovanie, a to bez ohľadu na vek čitateľa. Čítanie kníh v akejkoľvek forme pomáha rozvíjať funkcie reči a kognitívne schopnosti,  deťom i dospelým pomáhajú snívať, predstavovať si a rozvíjať fantáziu.
Počas nasledujúceho Týždňa slovenských knižníc má pre vás Mestská knižnica Ružomberok pripravené viaceré aktivity:


VIAC O PODUJATIACH