Podujatie

Mestská knižnica Ružomberok
a Literárny klub ružomberských spisovateľov

pozývajú

na prezentáciu životopisnej knihy
Hviezd sa dotýkať. Vedzte, že zvem sa Hviezdoslav
 

STREDA 27. 3. 2024  o 16:30
Podhora 33, odd. beletrie na poschodí

 

O autorovi:

Peter Huba (1949) je slovenský regionálny historik, vydavateľ, spisovateľ a prozaik. Zameriava sa prevažne na historické romány, rozprávky, povesti a monografie miest a obcí. 
Narodil vo Veličnej, historické vedy študoval na Filozofickej fakulte Komenského univerzity v Bratislave. Už počas štúdia sa stal riaditeľom Okresného archívu v Dolnom Kubíne, neskôr riaditeľom Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Pracoval ako vedúci oddelenia v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, neskôr sa stal jeho riaditeľom. V roku 1993 založil vlastné Vydavateľstvo - Peter Huba. V roku 1997 sa stal štátnym intendantom Oravského kultúrneho centra v Dolnom Kubíne. V roku 2008 bol poverený riadením Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorá pod jeho vedením prešla celkovou rekonštrukciou. Vďaka svojím zásluhám získal mnohé ocenenia ako Cena primátora mesta Dolný Kubín (2008), Bronzová cena Matice slovenskej (2019) a Cena mesta Dolný Kubín (2020). Žije a pracuje v Dolnom Kubíne.

Je autorom viac ako stovky kníh, debutoval knihou Oravský hrad. Zostavil monografie viacerých oravských a liptovských obcí a miest. Široká je tvorba Petra Hubu pre deti, predovšetkým sa venoval povestiam (Povesti z Oravy I, II, III; Strašidelné povesti z Oravy; Putovanie s duchom dávnych čias). Niektoré z nich vyšli aj v poľskom jazyku. Ďalšou oblasťou tvorby je populárno - náučná literatúra (Príbeh slovenskej hymny a jej autora, V dianí plynúcich časov ) a ďalšie. Z románovej tvorby spomeňme trilógiu Keď národ umieral, kde sa beletrizovanou formou venuje dejinám druhej polovice 19. storočia, boju slovenských vlastencov proti maďarizáciii, až po obdobie tridsiatych rokov 20. storočia.

Román Hviezd sa dotýkať: vedzte, že zvem sa Pavol Hviezdoslav približuje životné cesty a dielo nášho najväčšieho básnika P. O. Hviezdoslava. Román je spracovaný na základe rozsiahlych viacročných výskumov autora, prináša aj dosiaľ nepoznané informácie získané z korešpondencie Hviezdoslava s manželkou a s národovcami ako Viliam Pauliny-Tóth, Jozef Škultéty či Svetozár Hurban Vajanský.  

 

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle a sociálnej sieti. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením, budeme s nimi nakladať v zmysle pravidiel GDPR podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Rezervácie

Streda 27. mar 2024, 16:30

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.