Podujatie


SENZOMOTORICKÝ KOBEREC PRE DETI  
Pondelok  27.  5.  2024     15:30   

Podhora 33, odd. beletrie na poschodí (obývačka)

Pokračujeme v tvorení, tentoraz zrecyklujeme materiály na výrobu užitočného koberčeka pre nôžky najmenších. Senzomotorické koberčeky simulujú chôdzu po rôznych druhoch nerovného terénu v domácom prostredí. Aktívne stimulujú detské nožičky, posilňujú klenbu nôžky, zároveň zabavia a motivujú.

Lektorka: Michaela Šefranková Michaelart

Vstupné: 10,- € (materiál)
Pokiaľ máte záujem, zaregistrujte sa v našom rezervačnom formulári. Rezervácia je záväzná, pri zrušení účasti prosíme o informáciu najneskôr 1 deň vopred.

 


Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle a sociálnej sieti. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Budeme s nimi nakladať v zmysle pravidiel GDPR podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z.z.  

Rezervujte si miesto

Pondelok 27. máj 2024, 16:30