Podujatie

Poďte s nami
na literárnu lekciu

Poď do rozprávky s Dávidom Dziakom
PIATOK  15. 3. 2024   10:00 a 11:00


Podujatie je určené pre organizované školské kolektívy.

Dávid Dziak predstaví svoju interaktívnu knihu Poď do rozprávky. Dozvieme sa viac o autorskej rozprávke, pravidlách prozaického žánru a jeho špecifikách.
Budeme čítať Dávidove autorské rozprávky a kreatívne pracovať s textom. Porozprávame sa o ilustráciách a čítaní s porozumením.

O lektorovi:  

Dávid Dziak vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Následne po získaní doktorátu z predškolskej a elementárnej pedagogiky začal pôsobiť ako odborný asistent na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Špecializuje sa na literatúru pre deti a mládež. Nedávno mu v spoluautorstve (Zuzana Stanislavová, Martin Klimovič) vyšla monografia (K)rok za (k)rokom v slovenskej literatúre pre deti a mládež (Hodnotové aspekty pôvodnej poézie a prózy v rokoch 1990 – 2021). Píše tiež básne pre deti, ktoré mu vyšli v časopisoch Slniečko (2020 – 2021, roč. 75), Fraktál (2021, č. 4) a Vertigo (2018, č. 5, 2022, č. 4), v zborníkoch Kapitán Spomienka (Perfekt, 2019) a Kráľovná (Perfekt, 2021) a na portáli knihynadosah.sk (2019). Jeho báseň Veľa otázok získala Hlavnú Cenu dieťaťa 2. ročníka súťaže, organizovanej vydavateľstvom Perfekt, o pôvodnú báseň určenú deťom (2020). V roku 2021 mu vyšla zbierka interaktívno-inštruktívnych rozprávok Poď do rozprávky (FACE, il. Michal Souček).

Koncom roka 2023 vyšiel dvojdielny slovníček obsahujúci 100+1 tipov na čítanie pre deti a násťročných pod názvom Svetom cooltových kníh.

 

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle a sociálnej sieti. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením, budeme s nimi nakladať v zmysle pravidiel GDPR podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z.z.

Rezervácie

Piatok 15. mar 2024, 10:00

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.