Podujatie


Pozývame na návratové tvorivé dielne pre dospelých

PRÁCA S KERAPLASTOM
streda 19. júna 2024 o  9:30  


Podhora  33, odd. beletrie na poschodí

Pamätáte si na modurit? Keraplast (studený porcelán) je tvarovacia hlina, z ktorej je možné vyrábať praktické aj ozdobné výrobky do domácnosti. Hmota sa po vytvrdení už nemusí znova tvarovať. Pred modelovaním keraplastovú hlinu dôkladne premiesime, povrch navlhčenými prstami povrchovo upravíme a necháme vysušiť pri izbovej teplote. Po vytvrdnutí môže byť hmota ďalej farbená a ozdobovaná, my sa zameriame na ozdobovanie formou botanických odtlačkov.

Lektorka:  Stela Šoltísová
Vstupné: 2,- €
Kapacita je obmedzená, prosíme, zaregistrujte sa v našom rezervačnom formulári.

 


Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle a sociálnej sieti, účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po skončení podujatia vymazané, v zmysle pravidiel GDPR podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z.z. 
 

Rezervujte si miesto

Streda 19. jún 2024, 09:30