Oznam


Zoberte svoje deti a príďte sa začítať.  Psst, potichu. Výstava potrvá do 23. júla.

Miesto: Mestská knižnica Ružomberok, 1. poschodie  
Termín: 5. júna – 23. júla 2023  
Autorky výstavy: Hana Ondrejičková (námet a katalóg), Jana Michalová (Scenár a texty)Zuzana Kadlčáková (výtvarné riešenie)  

Hravá a inšpiratívna putovná výstava realizovaná v spolupráci s Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti Súčasťou výstavy sú kolekcie svetových "tichých" kníh  z Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) a Čestnej listiny IBBY (Medzinárodná únia pre detskú knihu) v celkovom počte  128 titulov. Detské kolektívy, prihláste sa vopred na beletria@kniznicark.sk

Čo sú tiché knihy?

Tiché knihy sú tvorené len z obrázkov, bez textu, sú postavené výlučne na výpovednej sile ilustrácií. Predstavujú u nás málo známy žáner detskej literatúry. Vizuálnou formou „rozprávajú“ príbehy, tlmočia emócie, uvádzajú čitateľa do sveta snov a fantázie, no dokážu sprostredkovať aj fakty a reálie. Populárne sú najmä u najmenších čitateľov, ktorí ešte nevedia čítať, úspešne sa používajú aj ako motivačný doplnok pri výchove detí so špeciálnymi potrebami. V ostatných rokoch sa tento žáner dostal do povedomia ako účinný prostriedok na preklenutie jazykových a kultúrnych bariér pri práci s deťmi prisťahovalcov. Ich prednosťou je, že interpretáciu nechávajú plne na čitateľovi.  A tak deti „čítajú“ to, čo vidia a cítia na obrázkoch - vnášajú do nich svoje predstavy, emócie, zážitky. Čítanie tichých kníh pomáha deťom rozvíjať kreativitu, vnímať bohatosť detailov, význam farieb, zdokonaľovať  vyjadrovacie schopnosti a formovať pozitívny vzťah ku knihe. V tomto procese je nesmierne dôležitá prítomnosť dospelého, či už ako spoločníka, navigátora, partnera alebo tichého poslucháča, ktorý môže s úžasom sledovať vnútorný svet svojho dieťaťa.

Najmenšie deti sa môžu zabaviť na leporelách,  obrázkových bedekroch a iných tituloch typu „hľadaj a nájdi“.  Pre o niečo staršie deti sú  okrem kníh pripravené tvorivé aktivity - príbehové kocky, veselá kaderníčka, tieňová hra, twister, puzzle, príbeh života. Výstava iniciuje spoločné hry a rozhovory pre jednotlivcov, rodiny i kolektívy, aj prostredníctvom zážitkového učenia. Každý detský návštevník bude mať svoj cestovný denníkdo ktorého si môže zapisovať odpovede na úlohy, kresliť svoj portrét či značiť pečiatky ako odmeny za vyriešené úlohy. 

V rámci výstavy nájdete tu majstrovské diela svetových ilustrátorských osobností ako sú Michael Dudok de Wit, Piet Grobler, Petr Sís, Akiko Miyakoshi alebo Nikolai Popov. Celou výstavou, ako už sám názov napovedá, sa tiahne téma putovania. Sen, fantázia, let, cestovanie svetom aj cestovanie v čase - to sú imaginárne svety, v ktorých sa ocitajú hrdinovia mnohých kníh bez textu. Odporúčame prezieť si tituly Czarostatki i parodzieje (Pawel Pawlak), Tabi no ehon (Mitsumasa Anno), Time flies (Eric Rohmann), Journey (Aaron Becker), Sooyungjang (Bazén, Ji-hyeon Lee) alebo La nuit quand je dors (Ronald Curchod) Epické príbehy  plné dobrodružstiev a zvratov prináša majstrovské vizuálne prerozprávanie Robinsona Crusoa (Alberto Ajubel). Na mladých návštevníkov čakajú zaujímavé grafické romány, ktoré prinášajú aj sociálne a eko témy, napätie, históriu, pohľady na budúcnosť ľudstva (Vertigo, The Middle Passage, Les mots, Flut, Belonging). Nechýba tu samozrejme ani výnimočný titul The Arrival od medzinárodne uznávaného austrálskeho umelca Shauna Tana, ktorý predstavuje grafickú epopeju o dejinách ľudstva 20. storočia.  O tom, že „tiché putovanie“ môže byť aj plné vtipu a humoru, presvedčia tituly, v ktorých sa deti môžu zahrať na fantazijnú kaderníčku (Fridolin Franse frisiert), šepkať odkazy (Telefone sem fio) alebo klebetiť o zjavení v benátskej lagúne (La Rumeur de Venise).

Katalóg vystavených kníh (len prezenčne)