Podujatie


Čítame svetovú poéziu so Silviou Kaščákovou

18.5.2023  15:00  
oddelenie beletrie na poschodí (r​​​​ezervujte si miesto)

Ako sa dá získať Nobelova cena za básne?  

„A čokoľvek urobím, stane sa navždy tým, čo som urobila. “ (W. Szymborska)

V roku 1996 sa stala poetke Wisławe Szymborskej z Krakova "ŠTOKHOLMSKÁ TRAGÉDIA“, presnejšie – získala Nobelovu cenu za literatúru. Je známe, že aj keď si ocenenie Kráľovskej akadémie vážila, bolo pre ňu „nobelovským nešťastím“. O tom, čo sa vlastne udialo, o jej živote a tvorbe sa budeme zhovárať s prekladateľkou Silviou Kaščákovou. Básne W. Szymborskej boli preložené do vyše štyridsiatich jazykov. Švédska Kráľovská akadémia ocenila jej ironickú presnosť, s ktorou dokázala nazerať na ľudskú realitu v historickom aj biologickom kontexte. Spoločne budeme v básňach sledovať poetkinu obrazotvornosť, pozorovacie schopnosti, ironický jazyk, emócie aj humor. Budeme si všímať tematické zameranie jej básní a najmä náš vlastný čitateľský zážitok. Ošúchanú otázku „Čo nám tým chcel básnik povedať?“ zmeníme na otázku „Čo my chceme povedať básnikovi?“
Keďže nobelistka mala pasiu v tvorbe novinových koláží – pohľadníc, budeme sa v druhej časti stretnutia venovať ich tvorbe.

Pred stretnutím si prečítajte aspoň jednu knihu zo zoznamu odporúčaných kníh. Ak sa vám to nepodarí, nemajte obavy, básne budú k dispozícii aj priamo na akcii. 
 

Odporúčané knihy: 

W. Szymborska: Veľké číslo (FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2016) 
W. Szymborska: Soľ (FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2019) 
W. Szymborska: 49 básní (Q111, 1999 )
W. Szymborska: Chvíľa (Drevo a srd, 2003)
W. Szymborska: Trochu o duši (Občianske združenie Poľska v Poprade, 2017) 

Silvia Kaščáková je poetka, prekladateľka, textárka. Pre Slovenský rozhlas občasne pripravuje scenáre relácií zameraných na poéziu, eseje a iné literárne formy. Jej oficiálne priznaný básnický debut má názov Kŕmiť leva (2015). Jej prvá kniha pre deti Ako Paľko Dobšinský zbiera rozprávky  (2022) má podobu veršovaného príbehu. V roku 2023 chystá na vydanie básnickú zbierku Rakúsky domov dôchodcov. Z poľského jazyka preložila vyše tridsať kníh pre detského čitateľa. V jej preklade vyšli knihy W. Szymborskej Veľké číslo (2016) a Soľ (2019). V roku 2023 vyjde v jej preklade výber z básnickej tvorby poľskej poetky M. B. Kielar. 

 

Viac o projekte: ČÍTAČKY (kniznicark.sk)

Podujatie v rámci projektu Múzovanie II... z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. 
Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle, FB stránke a neperiodických materiáloch, prípadne ďalších médiách. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po realizácii podujatia vymazané, v zmysle pravidiel o spracúvaní osobných údajov  podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Rezervácie

Štvrtok 18. máj 2023, 15:00

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.