Podujatie


MAĽOVANIE NA TEXTIL 
štvrtok  20. 6. 2024    9:30 
  

Podhora  33, odd. beletrie na poschodí

Maľovanie na textil je jednou z najčastejších a najjednoduchších techník. Počas kurzu hovoríme spolu o rôznych technikách maľovania na textil, potrebných pomôckach, spôsoboch predkreslenia a zafixovania motívu. 

Lektorka:  Stela Šoltísová
Kapacita je obmedzená, prosíme, zaregistrujte sa v našom rezervačnom formulári.


Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle a sociálnej sieti, účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po skončení podujatia vymazané, v zmysle pravidiel GDPR podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z.z.  

Rezervujte si miesto

Štvrtok 20. jún 2024, 09:30