Podujatie

 

FAREBNÉ ČÍTAČKY

Literárno – výtvarné zážitkové stretnutia pre dospelých a seniorov.

Na utorkové dopoludňajšie stretnutia pozývame seniorov ale aj mamičky na rodičovskej dovolenke s chuťou tvoriť a zahĺbiť sa do čítania. Farebné čítačky budú venované dielam viacerých autorov a autoriek:

  4. 6. 2024   9:00   Božena Slančíková Timrava
25. 6. 2024   9:00   Hana Zelinová
30. 7. 2024   9:00   Maša Haľamová
  3. 9. 2024   9:00   Veronika Šikulová  

24. 9. 2024   9:00   Dušan Dušek 
29.10. 2024  9:00   Daniel Pastirčák

V cykle stretnutí Farebné čítačky budeme pracovať s tvorbou starších aj súčasných slovenských autorov. Inšpiráciou nám bude Božena Slančíková Timrava, Maša Haľamová, Hana Zelinová,  Veronika Šikulová, Dušan Dušek a Daniel Pastirčák. Budeme listovať ich knihami, čítať úryvky z nich a prenášať svoj čitateľský zážitok na plátno.

Chceme ponúknuť možnosť stotožnenia čitateľa s prežívaním literárnych postáv. Cez tvorivú stránku získame nový pohľad na dané dielo, spojíme slová s obrazom a budeme ich interpretovať cez svoje vnímanie a individuálne interpretácie. Účastníci stretnutia odídu z knižnice s vlastným dielom, ktoré im bude pripomínať konkrétne Farebné čítačky. Môže byť vstupenkou k ďalšiemu poznávaniu toho ktorého autora.
Farebné čítačky nadväzujú na predchádzajúcu spoluprácu knižnice s Ateliérom vo vile. Realizovali sme spoločne výtvarne - literárne stretnutie s Igorom Smelým, autorom knihy Rozhovory s Annou K a stretnutie pre mladých inšpirované poéziou kanadsko - indickej poetky Rupi Kaur. Prepojenie literatúry s výtvarným vyjadrením poukázalo na hlbšie navnímanie a precítenie textu a umocnenie čitateľského zážitku.

O lektorke:

Regina Lovišková je tvárou aj zakladateľkou Ateliéru VO VILE. Všetky projekty prechádzajú jej rukami, od vzniku až po ukončenie a vyúčtovanie. Regina sama tvorí a venuje sa kresleniu s prvkami arteterapie. Študovala Vzdelávací program s názvom: Intervencia umením - arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby v Terra Terapeutice u prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková - Fabrici, akad. sculptor, PhD. 

 

Kapacita je obmedzena na 10 účastníkov, preto prosíme, vopred si rezervujte miesto na aktuálny dátum. Pokiaľ vám nepríde potvrdzovací mail, je, bohužiaľ, kapacita podujatia naplnená.

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle a sociálnej sieti, účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po skončení podujatia vymazané, v zmysle pravidiel GDPR podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z.z. 

Rezervujte si miesto

Utorok 30. júl 2024, 09:00