Podujatie


PIATOK  24. NOVEMBER 15:00
oddelenie pre deti a mládež
 

Pozývame deti vo veku 3 - 6 rokov na tvorivú dielňu o lesných zvieratkách. 
Ružomberská ilustrátorka Michaela Šefranková Michaelart si pre najmenších šikovníčkov pripravila výrobu vianočných ozdôb, ako inak, inšpirovaných lesnými zvieratkami.

Kapacita podujatia je obmedzená, prosíme prihláste svoje dieťatko cez náš formulár (pozri nižšie). Tešíme sa na vás!

 


Podujatie realizujeme v rámci projektu Lebo na nich záleží II... z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. 
Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle, FB stránke a neperiodických materiáloch, prípadne ďalších médiách. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po realizácii podujatia vymazané, v zmysle pravidiel o spracúvaní osobných údajov  podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. 

Rezervácie

Piatok 24. nov 2023, 15:00

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.