Podujatie

AKTUALIZÁCIA: PODUJATIE zo zdravotných dôvodov PRESUNUTÉ NA PONDELOK 6. 11. 2023 !
Ďakujeme za pochopenie!


PONDELOK  23.10.2023    17:00  
oddelenie beletrie Podhora 33. 
Prosíme, rezervujte si miesto, kapacita je obmedzená.

Pozývame mladých ľudí (15+) na zážitkové arteterapeutické stretnutie. Pod vedením arteterapeutky Reginy Loviškovej sa naladíme na poéziu mladej poetky a ilustrátorky pochádzajúcej z Indie a žijúcej v Kanade Rupi Kaur. Jej básne prepojíme s výtvarnými terapeutickými metódami.  Nie je dôležité, či viete kresliť, cieľom je spoznávať sám seba či naučiť sa pomenovať svoje emócie. Vyskúšajte a presvedčíte sa sami!

O lektorke:
Regina Lovišková je tvárou aj zakladateľkou Ateliéru VO VILE. Všetky projekty prechádzajú jej rukami, od vzniku až po ukončenie a vyúčtovanie. Regina sama tvorí a venuje sa kresleniu s prvkami arteterapie. Študovala Vzdelávací program s názvom: Intervencia umením - arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby v Terra Terapeutice u Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková - Fabrici, akad. sculptor, PhD. 

Regina: „Rýchlo som pochopila, že arteterapia nie je o umení kresliť, ani o našich manuálnych zručnostiach. A čo teda treba? Dohodnúť sa sama so sebou, akú farbu si vyberiem, ako s ňou vytvorím prvé čiary, a aký im dám význam. V procese tvorenia prebieha vo mne množstvo vnútorných dialógov, rozhodnutí, ako to urobiť? Tvorenie (maľovanie, kreslenie) úzko súvisí s našim životom. Akú farbu použijem, aký deň chcem mať, aký život chcem žiť?...“

 

Podujatie v rámci projektu Múzovanie II... z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. 

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle a sociálnej sieti, účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po realizácii podujatia vymazané, v zmysle pravidiel GDPR podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z.z..

Rezervácie

Pondelok 6. nov 2023, 17:00

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.