Podujatie


ŠTVRTOK 14. 9. 2023   17:00
oddelenie beletrie na 1. poschodí. Prosíme, rezervujte si miesto.

S literárnou vedkyňou a pedagogičkou Janou Juhásovou o ženskej poézii. Na posledných Čítačkách si posvietime na podoby a premeny ponovembrovej poézie písanej ženami. Prijmite výnimočné pozvanie na prednášku o archetypoch a anestéze v ženskom písaní.

„Ani na život, / ani na smrť / nehotová. / A more ma živú naspäť / neprijme. “ 
(Anna Ondrejková: Havrania, snová, 2007)  

„pri pohľade od chrbta / aj tie najvlastnejšie ruky pôsobia cudzo“
(Nóra Ružičková: Mikronauti, 1998)


Emancipácia ženského písania, vrátane poézie, začala na Slovensku s tvorbou Ľudmily Podjavorinskej na sklonku 19. storočia. V medzivojnovom období bola reprezentantkou slovenskej lyriky Maša Haľamová a jej krehké verše, ktoré spĺňali predstavu „ženskej poézie“, takto videnej očami mužov. Ako sa ukázalo neskôr, už v tomto období pôsobila v literárnom živote celá skupina pozoruhodných žien, ktoré zostali zabudnuté, prekričané silnejším, androgínnym hlasom. Andrea Bokníková ich výstižne označila ako „potopené duše.“ V povojnovej tvorbe pokračovala v emancipácii ženského hlasu Lýdia Vadkerti Gavorníková, Viera Prokešová, tesne pred Novembrom ´89 Taťjana Lehenová.

V ponovembrovej tvorbe je už ženský hlas výrazný, sebavedomý, pestrý v odtieňoch poetiky i tém. Na stretnutí si predstavíme a prečítame ukážky z tvorby dvoch dominantných línií súčasného ženského písania. Budeme hľadať kľúčové archetypy Mily Haugovej (1942), Anny Ondrejkovej (1954) a Evy Luky (1965), vychádzajúce z Jungovho konceptu nevedomej kolektívnej symbolizácie. Zároveň preskúmame napätie medzi zámerným znecitlivením výrazu a vo výsledku mimoriadne citlivou výpoveďou generačne mladších poetiek Márie Ferenčuhovej (1975) a Nóry Ružičkovej (1977).

Prienikovou otázkou bude, čím je ženské písanie v kontexte toho „tradičného“, „mužského“ špecifické, jedinečné, výpovedne silné. Bude pripravený výber básní, s ktorými budeme tvorivo pracovať a ktoré budeme v príjemnej atmosfére preciťovať. Na záver sa pokúsime spoznať vlastný archetyp a(lebo) vytvoriť svoje „citlivé znecitlivenie“.    
 
Odporúčané knihy: 
Mila Haugová: Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka (Skalná ruža, 2017)
Anna Ondrejková: Havrania, snová (MilaniuM, 2007)
Eva Luka: Diabloň (Edition Ryba, 2005)
Mária Ferenčuhová: Imunita (Skalná ruža, 2016) 
Nóra Ružičková: Práce & intimita (Aspekt, 2012)

Jana Juhásová je literárna vedkyňa, kritička, vysokoškolská pedagogička. Je autorkou troch vedeckých monografií (Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii, 2016; Litanická forma od avantgardy po súčasnosť, 2018; Melankólia a zá-zrak. Progresívne postupy v spirituálnej lyrike, 2019). V roku 2023 jej vychádza kniha Belasé Ó. Básnická cesta Rudolfa Juroleka a v spoluautorstve so Silviou Kaščákovou Slovníček z básničiek. Okrem tvorby spirituálnych básnikov sa sústredenejšie venuje reflexii ženskej lyriky. Publikuje v Glosolálii, vo Fraktále, v Litikone, Romboide, v časopise Vertigo, spolupracuje so Slovenským rozhlasom, občasnej ju môžete vidieť v Literárnom kvociente. V roku 2023 je porotkyňou národnej ceny za poéziu Zlatá vlna. 
 

 

Podujatie v rámci projektu Múzovanie II... z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. 
Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle a sociálnej sieti, účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po realizácii podujatia vymazané, v zmysle pravidiel GDPR podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z.z.

Rezervácie

Štvrtok 14. sep 2023, 17:00

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.