Podujatie


PODOBNÉ ZAČIATKY, NEPODOBNÉ KONCE (variácie a parafrázy v literatúre)
ŠTVRTOK 22. 6. 2023    17:00  
odd. beletrie na poschodí, prosíme, rezervujte si miesto

Ľudia milujú príbehy. Počúvame ich od detstva v podobe rozprávok, neskôr ich čítame, ležiac na bruchu, v detskej izbe. S veľkými písmenami, neskôr s menšími. Fascinujú nás v podobe rozhlasových, televíznych či filmových prepisov. Sú ich tisíce, ale vo svojej podstate sa opakuje niekoľko tém: šťastná a nešťastná láska, konflikt a zmierenie alebo pomsta, úspešný či neúspešný boj za spravodlivosť, vernosť a zrada, zločin a trest a pod.   
Čo je to, čo nás na príbehoch fascinuje? Nachádzame ich v posvätných spisoch, ale aj v brakovej literatúre. Žánre aj čitatelia sa menia, ale témy ostávajú. Niektoré boli napísané tak majstrovsky, že si našli svojich nasledovníkov, ktorí ich spracovali v podobe literárnych parafráz. Môže mať čítanie slávnych príbehov psychologické vplyvy na čitateľa? Ak áno, tak aké? Pomáha či škodí? 
Budeme sa rozprávať o liečivom potenciáli literárneho diela a ako odrazový mostík nám poslúži slávny román L.N. Tolstoja o Anne Kareninovej. Ak to nestihnete (Tolstoj je predsa len hrubá kniha), skúste aspoň vybrané pasáže z dvoch kníh o sv. Františkovi z Assisi, ktoré odlišným spôsobom popisujú rovnakú udalosť z jeho života.

„... tvrdím,  z povahy veci vyplýva, že ak má literatúra slúžiť skúmaniu ľudskej prirodzenosti, potom kresťanská literatúra nemôže existovať. Pokúšať sa o bezhriešnu literatúru hriešneho človeka je contradictio in adiecto.“ (J. H. Newman, Idea univerzity, Praha 2014)

Odporúčané knihy:

L. N. Tolstoj - Anna Karenina (Bratislava, Slovart 2019) 
I. Smelý - Rozhovory s Annou K. (Rokus, Prešov 2022) 
J. Green - Brat František (Serafín, Bratislava 1992), str. 81 – 83 
N. Kazantzakis - Chuďásek Boží (Odeon, Praha 1995), str. 82 - 85  
ukážky z textov Brat František, Chuďásek Boží

Igor Smelý je psychiater a psychoterapeut, ktorý pôsobí v súkromnej ambulancii v Prešove. Od detstva mal rád knihy. Po ukončení štúdia medicíny v Bratislave, sa rozhodol špecializovať na  psychiatriu a psychoterapiu. Odvtedy okrem čítania aj počúva príbehy iných ľudí a pomáha im, aby si lepšie porozumeli. Vo svojej literárnej tvorbe sa venuje predovšetkým esejistickým pokusom o sprostredkovanie filozofických a spoločenských tém, ale sem-tam zablúdi aj do oblasti krásnej literatúry. Naposledy sa o to pokúsil krátkou novelou Rozhovory s Annou K. (2022), ktorá je skrátenou parafrázou na román L. N. Tolstoja Anna Karenina. Je jeho vyjadrením dôvery v silu medziľudského vzťahu.

Viac o projekte: ČÍTAČKY (kniznicark.sk)


Podujatie v rámci projektu Múzovanie II... z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. 
Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle a sociálnej sieti, účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po realizácii podujatia vymazané, v zmysle pravidiel GDPR podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z.z.

Rezervácie

Štvrtok 22. jún 2023, 17:00

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.