Podujatie

 

ŠVRTOK   1.  6. 2023   17:00   
Viete analyzovať knihy pre deti? 

odd. beletrie na poschodí, rezervujte si miesto

Rodičia, pedagógovia, toto stretnutie je šité na mieru pre vás. Možno ste sa stretli s názorom, že analyzovať a zhodnotiť knihu pre deti je ľahké. Azda aj preto mnohí prezentujú svoj názor na detské knihy vo verejnom priestore. Detské texty už netvoria čierno-biele postavy rozdelené na dobré a zlé, pričom dobro v závere porazí zlo. Kategórie dobra a zla sa zrelativizovali, čo umožnilo autorom filozofovať a ponúknuť tak aj detským čitateľom mnohovýznamové príbehy s hlbším posolstvom. Shelovi Silversteinovi trvalo štyri roky po napísaní knihy Strom, ktorý dáva, kým sa mu ju podarilo vydať (v r. 1964), pretože vydavateľstvám sa zdala byť príliš smutná pre deti a príliš jednoduchá pre dospelých. Napokon sa táto dvojdomá kniha stala celosvetovo obľúbenou, bola preložená do mnohých jazykov a po svete sa jej predalo niekoľko miliónov kusov.
Na stretnutí si zanalyzujeme, zinterpretujeme a zhodnotíme jeho dve knihy pre deti, ktoré doposiaľ boli preložené do slovenčiny. Odhalíme, čo sa skrýva za na prvý pohľad jednoduchým príbehom. Prečítajte si obe knihy od Silversteina vopred, sú veľmi kratučké, zaberie vám to pár minút, avšak ich posolstvo bude vo vás rezonovať určite dlhší čas. V závere workshopu predstavíme, aké aktivity možno použiť pri ich čítaní s deťmi, aby sa podporilo porozumenie príbehu a zvnútornilo jeho posolstvo.

Workshop je určený pre dospelých. Pre vaše deti je v rovnakom čase v Knihulienke pripravená samostatná tvorivá dielňa s ilustrátorkou Miškou.

Odporúčané knihy (nájdete aj u nás):

S. Silverstein: Strom, ktorý dáva (Slniečkovo, 2011, 2013)  
S. Silverstein: Chýbajúci kúsok (Slniečkovo, 2021)


O lektorovi:  

Dávid Dziak vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Následne po získaní doktorátu z predškolskej a elementárnej pedagogiky začal pôsobiť ako odborný asistent na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Špecializuje sa na literatúru pre deti a mládež. Nedávno mu v spoluautorstve (Zuzana Stanislavová, Martin Klimovič) vyšla monografia (K)rok za (k)rokom v slovenskej literatúre pre deti a mládež (Hodnotové aspekty pôvodnej poézie a prózy v rokoch 1990 – 2021). Píše tiež básne pre deti, ktoré mu vyšli v časopisoch Slniečko (2020 – 2021, roč. 75), Fraktál (2021, č. 4) a Vertigo (2018, č. 5, 2022, č. 4), v zborníkoch Kapitán Spomienka (Perfekt, 2019) a Kráľovná (Perfekt, 2021) a na portáli knihynadosah.sk (2019). Jeho báseň Veľa otázok získala Hlavnú Cenu dieťaťa 2. ročníka súťaže, organizovanej vydavateľstvom Perfekt, o pôvodnú báseň určenú deťom (2020). V roku 2021 mu vyšla zbierka interaktívno-inštruktívnych rozprávok Poď do rozprávky (FACE, il. Michal Souček).

 

Podujatie v rámci projektu Múzovanie II a Lebo na nich záleží II... z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. 

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle a sociálnej sieti, účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po realizácii podujatia vymazané, v zmysle pravidiel GDPR podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z.z..

Rezervácie

Štvrtok 1. jún 2023, 17:00

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.