Oznam

26. ročník regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy pre žiakov špeciálnych základných škôl
Ranené vtáčatá

streda 29. marec 2023 o 9:30
oddelenie pre deti a mládež, 1. poschodie

Organizátormi sú Spojená škola v Ružomberku
                            a  Mestská knižnica Ružomberok

Kategórie:                      
 

Poézia                                                                                             

  I. kategória – žiaci 1. – 3 ročníka                    
 II. kategória – žiaci 4. – 6. ročníka                  
III. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka                  

Próza

  I. kategória – žiaci 1. – 3 ročníka
 II. kategória – žiaci 4. – 6. ročníka
III. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka

Mená súťažiacich v jednotlivých kategóriách s názvom diela  a autora prosíme zaslať najneskôr do 23.3.2023 na e-mail: szsrbk.maletatry@gmail.com

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia vo svojej kategórii na 1. a 2. mieste postupujú do krajského kola recitačnej súťaže a víťazi krajského kola postúpia do celoštátnej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy žiakov ŠZŠ Gaňova Tarnava. 

  
Súťažiacich bude hodnotiť odborná porota v zložení: 

Mgr. Eva Baranová, špeciálna pedagogička
Oľga Jurčová, recitátorka a knihovníčka
Ing. Pavlína Kleinová, odd. regionálneho rozvoja MsÚ Ružomberok

Hodnotí sa celková výraznosť prednesu:
-    výber textu a autora – dĺžka (max. 5 minút) a náročnosť textu zodpovedajúcu jednotlivým kategóriám – nie texty z učebníc,
-    pamäťové zvládnutie,
-    rečový prejav, 
-    nadviazanie očného kontaktu,
-    orientácia v priestore, mimika tváre.

Víťazi vo všetkých kategóriách budú odmenení diplomami a vecnými cenami.

Prihláška poézia
Prihláška próza

Propozície