Podujatie


Vo štvrtok 4.8.  prebehne posledné stretnutie našich Písačiek. Ich lektorom bude Mathej Thomka, ktorého už mnohí poznáte:) a spolu s ním sa zameriame na písanie prózy.
Aké sú základné stavebné kamene príbehu? Musíme aj pri tvorbe prózy dodržiavať pravidlá? Ako sa vyhnúť častým chybám? To všetko a veľa iného sa dozviete vo štvrtok.

Písačky - literárne tvorivé dielne pre mladých. Každé zo stretnutí je tematicky iné. Tvoríme v inšpiratívnych priestoroch našej knižnice, Písačky vedú skúsení lektori, s ktorými sa môžete bez obáv porozprávať.
Účasť je limitovaná, pr
osíme o registráciu vopred. Účasť je bezplatná.

Miesto konania:
Mestská knižnica Ružomberok, odd. beletrie na 1. poschodí / átrium Knižná záhrada

Podujatie v rámci projektu Múzovanie podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie.

Harmonogram:

štvrtok  9.6. 2022   16:00    Silvia Kaščáková, Dušan Havrilla: Ako sa píše text piesne?
štvrtok 16.6.2022   16:00    David Dziak: Poď do príbehu  
štvrtok 23.6.2022   16:00    Jana Juhásová: Malé žánre poézie
štvrtok   7.7. 2022  16:00    Silvia Kaščáková: Báseň na tričko
štvrtok 28.7.2022   16:00    Iveta Kloptová, Mathej Thomka: Nakopnime tvorivosť v poézii
štvrtok   4.8.2022   16:00    Mathej Thomka: Stavebné kamene príbehu


O lektoroch:

Mathej Thomka 
4.8.2022  16:00  Stavebné kamene príbehu  
"Bude to prozaická dielňa. Veľmi rád sa vrátim do Ružomberka do knižnice.“

Prozaik, lektor tvorivých literárnych dielní na Slovensku i v Čechách (Literárny Campus, Medziriadky, Napíš si svoj film, Letavy a mnoho ďalších) a bývalý učiteľ slovenského jazyka. Publikuje v literárnych časopisoch na Slovensku, v Čechách, na internete. Získal ocenenia na literárnych súťažiach Literárny Zvolen, Literárna Senica, Jašíkove Kysuce, Gorazdov Prešov, Literární Vysočina a sám sa aj stal porotcom mnohých literárnych súťaží. V roku 2013 debutoval zbierkou poviedok Pod orechom tma. Je tiež autorom projektu a zbierky poviedok Poviedky na želanie

 

Iveta Kloptová 
28.7.2022  16:00  Nakopnime tvorivosť  v poézii
„Za mňa by som mohla urobiť stretnutie k poézii. Ukážeme niektoré cvičenia, ktorými sa dá nakopnúť tvorivosť. Možno by bolo fajn trošku potiahnuť mladých ľudí, ukázať im, ako sa to dá, ako sa vyhnúť niektorým chybám.“ 


Iveta je ružomberská poetka, herečka, interpretka, autorka kostýmov. Je držiteľkou viacerých literárnych ocenení, v roku 2016 sa stala víťazkou 23. ročníka celoslovenskej autorskej súťaže Literárny Zvolen, Gorazdov literárny Prešov alebo Krídla Ivana Laučíka v kategórii poézia, v roku 2017 zvíťazila ako recitátorka v prednese prózy v V. kategórii v rámci  celoslovenského  kola súťaže v umeleckom prednese  Hviezdoslavov Kubín. Jedna z aktívnych členiek občianskeho združenia RosArt, členka ružomberského neprofesionálneho divadla RosaThea, účastníčka viacerých  súťaží slovenských divadelných súborov (Belopotockého Mikuláš, Scénická žatva). Štatutárka občianskeho združenia Plejády. Profesijne sa ako manažérka MAS Dolný Liptov venuje lokálnemu rozvoju.  

 

Silvia Kaščáková 
9.6.2022  16:00  Ako sa píše text piesne?  

„Poézia je moja srdcovka nad všetku tvorbu. Jej písanie aj čítanie. “ 


Silvia je poetka, prekladateľka a textárka vážnej, populárnej a gospelovej hudby a autorka rozhlasových programov o literatúre. Pôsobí ako vysokoškolská pedagogička a zameriava sa na literatúru pre deti a mládež, didaktiku literatúry a tvorivé písanie. Jej prvá oficiálna básnická zbierka sa volá Kŕmiť leva (2015), za ktorou nasledoval zbierka z roku 2021 Rakúsky dom dôchodcov (2021).  Prekladá súčasnú poľskú poéziu a osobitne sa venuje tvorbe Wislawy Szymborskej, z ktorej preložila zbierky Veľké číslo (2016) a Soľ (2019). Venuje sa aj prekladu poľskej literatúry pre deti, v roku 2021 vyšiel v jej slovenskom preklade Dom z iného sveta autorky Malgorzaty Strekowskej-Zaremba.  Silviine piesňové texty použili viacerí hudobní autori a interpreti (Katarína Koščová, Katarína Knechtová, Komajota, Nerez, Lucia Šoralová, Kandráčovci a i.)

Pri tvorivom procese bude sprevádzať hudobník havrillaNa krátkom koncerte po workshope  predstaví svoje vlastné piesne, pozývame všetkých, nielen budúcich textárov:)
"Život v Corku (Írsko) ma inšpiroval k tvorbe novej hudby, ktorú po rokoch pôsobenia v rôznych kapelách vydávam pod vlastným umeleckým menom havrilla. Vo svojej hudbe sa snažím kombinovať mnou milovanú poéziu, rezonančnú gitaru a akustické prvky s jemnou elektronikou."


Dávid Dziak 
 16.6.2022  16:00   Poď do príbehu 
„Cieľom môjho workshopu bude poukázať a vyskúšať si rôzne techniky tvorivého písania príbehov, čo pomôže zlepšiť pisateľské zručnosti účastníkov. Workshop sa bude realizovať na príbehoch pre deti a mládež. Poukážeme na rovnocennú hodnotu tvorby pre deti vo vzťahu k tvorbe pre dospelých.“  

Dávid pôsobí ako odborný asistent na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, špecializuje sa na literatúru pre deti. V spoluautorstve
(Z. Stanislavová a M. Klimovič) mu vyšla monografia (K)rok za  (K)rokom slovenskej literatúry pre deti a mládež. Píše básne pre deti, boli publikované v časopise Slniečko, Fraktál  a Vertigo, v zborníku Kapitán Spomienka a Kráľovná, na portáli knihynadosah.sk. V roku 2021 mu vyšla zbierka úžasných interaktívno-inštruktívnych rozprávok Poď do rozprávky (vyd. FACE).


Jana Juhásová 
23.6.2022  16:00  Malé žánre poézie  
„Napíšeme si s účastníkmi akrostich, aliteračnú báseň, haiku, limerik či kaligram. Význam prikladám diskusii. Môžeme sa porozprávať aj o moderných postupoch, niektoré z nich by sme zakomponovali do písania.“ 

Pôsobí ako docentka na katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Venuje sa problematike literárnej vedy, s dôrazom na slovenskú poéziu 20. a 21. storočia. Je autorkou monografií Od symbolu k latencii, Litanická forma od avantgardy po súčasnosť a Melankólia a zá-zrak. Progresívne postupy v spirituálnej lyrike. Venuje sa tiež popularizácii umenia, napr. cez formát Literárne Kupé (Stretni svojho autora), ktorý založila spolu so Silviou Kaščákovou. Vedie workshopy a letné školy tvorivého písania, je členkou porôt literárnych súťaží v umeleckej tvorbe a prednese mladých. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom. Svoje články a štúdie publikuje v rôznych časopisoch (Glosolália, Fraktál, Litikon, Romboid, Slovenská literatúra, Vertigo, Religieus and Sacred Poerty, Zeitschrift für slawistik,...).


 

 

Rezervácie

Štvrtok 4. aug 2022, 16:00

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.