Aktuálne neprebieha proces obstarávania tovarov a služieb s cenami vyššími ako 10.000 €,
v zmysle §1 ods.14 zák. 343/2015 Z.z. v zn. n. p.