Podujatie

PO STOPÁCH MATRENY MAKOVICKEJ

PONDELOK  4. 3. 2024    17:00  
oddelenie beletrie Podhora 33. 
Prosíme, rezervujte si miesto, kapacita je obmedzená.

Pozývame predovšetkým ženy na zážitkové arteterapeutické stretnutie. Pod vedením arteterapeutky Reginy Loviškovej sa pokúsime precítiť pohnutý životný príbeh Matreny Makovickej, rod. Orechovovej. Najsilnejšie fragmenty jej života budeme interpretovať cez farby a viaceré arteterapeutické techniky. 
Nie je dôležité, či viete kresliť, cieľom je spoznávať sám seba či naučiť sa pomenovať svoje emócie. Vyskúšajte a presvedčíte sa sami!

Matrena Makovická, manželka lekára a spisovateľa Dušana Makovického, sa narodila v Jasnej Poľane. S Dušanom, o 23 rokov starším mužom, stúpencom filozofie a postojov Leva Nikolajeviča Tolstého sa spoznala v práci. Makovický v Rusku pôsobil ako lekár, Matrena ako felčiarka. V čase, keď boli obaja pacientmi, pomáhali si vzájomnou starostlivosťou, ktorá prerástla do silnejšieho puta. Môžeme sa len domnievať, či prevládala láska, úcta alebo vďačnosť. Zosobášili sa obradom podľa tolstojizmu, ktorý nebol úradne platný. Už ako manželku priviedol Makovický Matrenu do Ružomberka. Snaha žiť podla ideálov tolstojizmu ( spravodlivosť, neodporovanie zlu silou, vysoké mravné hodnoty, neubližovanie živým tvorom a teda aj vegetariánstvo) nebola jednoduchá. Navyše Matrena bola vytrhnutá z dedinského prostredia, neovládala slovenčinu, nebola prijatá váženou rodinou. Počas tehotenstva sa stala vdovou, keď Makovický dobrovoľne ukončil život. Ťažkú situáciu, finančný nedostatok, výchovu dcérky znášala sama. Dlho žila v Partizánskej Ľupči, posledný rok prežila u dospelej dcéry v Bratislave. 

Život Matreny Makovickej nebol ľahký, napriek tomu nájdeme o nej v historických prameňoch len málo zmienok. Často len pár slov označujúcich ju ako manželku Dušana Makovického. V minulosti sme realizovali prechádzku mestom i časom, ktorej autorka Alena Sabuchová priblížila účastníčkam niekoľko žien starého Ružomberka. Osud Matreny opakovane zarezonoval najviac. Je to dôvod, prečo sa Po stopách Matreny Makovickej chceme vydať opäť. 

 

O lektorke:
Regina Lovišková je tvárou aj zakladateľkou Ateliéru VO VILE. Všetky projekty prechádzajú jej rukami, od vzniku až po ukončenie a vyúčtovanie. Regina sama tvorí a venuje sa kresleniu s prvkami arteterapie. Študovala Vzdelávací program s názvom: Intervencia umením - arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby v Terra Terapeutice u Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková - Fabrici, akad. sculptor, PhD. 

Regina: „Rýchlo som pochopila, že arteterapia nie je o umení kresliť, ani o našich manuálnych zručnostiach. A čo teda treba? Dohodnúť sa sama so sebou, akú farbu si vyberiem, ako s ňou vytvorím prvé čiary, a aký im dám význam. V procese tvorenia prebieha vo mne množstvo vnútorných dialógov, rozhodnutí, ako to urobiť? Tvorenie (maľovanie, kreslenie) úzko súvisí s našim životom. Akú farbu použijem, aký deň chcem mať, aký život chcem žiť?...“

 

 

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle a sociálnej sieti, účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po realizácii podujatia vymazané, v zmysle pravidiel GDPR podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z.z..

Rezervácie

Pondelok 4. mar 2024, 17:00

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.