Podujatie

Literárny klub ružomberských spisovateľov, Mestská knižnica Ružomberok a Mesto Ružomberok pozývajú

RENDEZVOUS POD SCHODMI (49)

štvrtok 16. 3. 2023     16:00     
Podhora 33, odd. beletrie na poschodí


Hosť večera:
Štefan Pecho – vysokoškolský pedagóg, japonológ, kariérny diplomat 
Programom stretnutia bude predstavenie vydavateľského projektu Znovuzrodenie Starej vieronauky slovenskej (Diel I. - Úvod do vieronauky), zostaveného na základe nevydaného rukopisu  štúrovca a polyglota Petra Kellnera Hostinského. Stará vieronauka slovenská je ucelený systém predkresťanského duchovno - filozofického myslenia Slovenov, 
ktorý prekračuje horizonty východného a západného myslenia.

Ing. Štefan Pecho, PhD. (* 1958, Ružomberok) pôsobil ako kariérny diplomat a vysokoškolský pedagóg. Založil slovenské univerzitné štúdiá japonského jazyka a medzikultúrnej komunikácie. Popri japonológii sa venoval komparatívnemu štúdiu východného a západného myslenia, náboženstiev a duchovných učení, venoval som sa aj rozvoju osobnosti študentov a ich kritického myslenia.  V súčasnosti pracuje na realizácii dlhodobého vydavateľského projektu pod pracovným názvom 150 rokov nepublikované štúrovské rukopisy – odhaľovanie a sprístupňovanie nepoznaných kontextov trvale aktuálneho duchovného odkazu štúrovcov.

Anotácia knihy Znovuzrodenie Starej vieronauky slovenskej, Diel. I., Úvod do vieronauky:
Úvodný pohľad do veľkolepého duchovno - filozofického diela popredného štúrovca Petra Kellnera Hostinského -  Stará vieronauka slovenská. Titul v mnohom prekračuje horizonty východnej i západnej filozofie, prekvapuje svojou hĺbkou, racionalitou, metaforickou krásou, synergiou rozsiahleho materiálu a nadčasovou intelektuálnou a humanistickou hodnotou. Kniha je prvým zo štyroch dielov vydavateľského projektu Znovuzrodenie Starej vieronauky slovenskej, v ktorom autor poukazuje na unikátne myslenie Slovenov o človeku a rodine,  v kontexte zodpovedného a dôstojného života spoločnosti. Objasňuje neznáme kontexty myslenia našich predkov, akými sú napríklad slávenie  dvoch Vianoc (zimných a letných), rozdiely medzi intelektuálnym rozumom a duchovným umom, súvis vieronauky s výchovou detí, dedičným právom, zákonmi a demokratickým zriadením Slovenov.


Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle, FB stránke a neperiodických materiáloch, prípadne ďalších médiách. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po realizácii podujatia vymazané, v zmysle pravidiel o spracúvaní osobných údajov  podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 

Rezervácie

Štvrtok 16. mar 2023, 16:00

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.