Zoznam periodík

 

Odd. náučnej literatúry:


100 + 1
Bojovník
Chip
Dekor
Domov
21. století
Enviromagazín
Fragment
Finančný spravodajca
Historická revue
Hospodárske noviny
Infoware PC
Katolícke noviny
Knižnica
Knižná revue
Krásy Slovenska
Literárny týždenník
My Liptov
Naša záhrada
Nový čas
PC revue
Pravda + príloha
Profit
Revue svetovej literatúry
Romboid
Spoločník
Slovenské národné noviny
Slovenské pohľady
Sme
Šport
Trend
Týždeň
Urob si sám
Zbierka zákonov SR
Zdravie
Zdravotnícke noviny
Zvesti

Odd. beletrie pre dospelých:

Báječná žena
Plus 7 dní
Ružomberský hlas
Slovenka
Šarm
Tina
Život

Odd. pre deti a mládež:

Bibiana
Fľak
Kamarát
Zips

Pobočka SNP:

Nový čas
Život
Šport
Slovenka 
My Liptov 
Kamarát

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi