Zverejňovanie - Zmluvy

Dátum platnosti
Dátum zverejnenia
Predmet zmluvy       Suma
Číslo Zmluvná strana
Prílohy
05.11.2020
05.11.2020
Zmluva o elektronickej službe Business24
86/MsK/2020 Slovenská sporiteľňa, a.s.
862020.pdf (1.36M),
08.07.2020
Zmluva o vytvorenie diela a licenčná zmluva 4/2020 50,00 €
00602020 Silvia Kaščáková
zm-60.pdf (1.34M),
08.07.2020
Zmluva o vytvorenie diela a licenčná zmluva 3/2020 50,00 €
00592020 Oľga Kollová
zm-59.pdf (1.04M),
22.06.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, č.: MK-3036/2020/3.2 1,00 €
00542020 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
IČO: 00165 182
zm-54.pdf (2.19M),
05.06.2020
DAROVACIA ZMLUVA 1 300,00 €
00512020 Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco
IČO: 317 848 28
zm-51.pdf (269.54K),
13.05.2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01893 2 500,00 €
00442020 Fond na podporu umenia
IČO: 42418933
zm--44.pdf (8.39M),
23.04.2020
RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI č.:156/2020
00372020 Palmknihy - eReading s.r.o.
IČO: 28621344
zm-37.pdf (1.16M),
24.03.2020
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie CEZ - 1/2020. 5.000,00 €
00332020 Mesto Ružomberok
IČO: 00 315 737
zm-33.pdf (1.47M),
05.03.2020
Príkazná zmluva 1/2020 30,00 €
00232020 Občianske združenie SLNKOTVOR
IČO: 42434645
zm-23.pdf (226.01K),
05.03.2020
Zmluva o vytvorenie diela a licenčná zmluva 2/2020 50,00 €
00202020 Mgr. art. Zuzana Hrušková
20.pdf (284.52K),

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi