VÝSTAVA ŽENY RUŽOMBERKA

elena_obrdov_web  

Prechádzka časom  s Alenou Sabuchovou  

z cyklu  STRECHY RUŽOMBERKA      
Podhora 33, odd. beletrie na poschodí 

2.11. - 27.11.2020  
kurátorský text: Alena Sabuchová  

V cykle Strechy Ružomberka sa po druhý krát chceme preniesť do starých čias, uvedomujúc si, že aj my prežívame obdobie, ktoré sa zapíše do histórie. Pandémia mení naše plány a "vychádzka mestom a časom" po stopách ružomberských žien musí zmeniť formu. Použijeme slová a obrazy.

Staré príbehy pre vás spracovala a zapísala mladá spisovateľka pochádzajúca z Ružomberka - Alenka Sabuchová, ktorá je autorkou tohto cyklu. Nie je ťažké predstaviť si starý Ružomberok, veď budova našej knižnice bola postavená v časoch končiacej monarchie - v roku 1903. V tomto období niektoré z ružomberských dám zažívali prvé lásky, sobášili sa, či prežívali svoje trápenia. Ich osudov sa priamo dotkli viaceré svetové udalosti. Boli aktívne v národno - kultúrnej oblasti, charite, dobrovoľníctve, vzdelávali sa. Tvorili a spoluvytvárali národné povedomie. Nechceme ich idealizovať, len ponúknuť možnosť pootočiť sa späť v čase, zamyslieť sa a nájsť povzbudenie v ich životoch.
Čo žena, to príbeh... príjemné listovanie.

Bibliografický leták nájdete TU

Viac o strechách: https://kniznicark.sk/sk/strechy-ruzomberka

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.   
Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.   

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi