Výpožičné hodiny od 1.9.2019

od 1.9.2019:   

HLAVNÁ KNIŽNICA PODHORA 33
  
pondelok   10.00  - 17.00 
utorok - piatok   8.00 - 17.00 

 

Pobočky:   
Pobočka SNP, Bystrická 2
streda, štvrtok, piatok     9.00 - 17.00
obedňajšia prestávka   12.00 - 12.30 

Pobočka Sládkovičova, ZŠ Sládkovičova 10
utorok   8.00 - 16.00 

Pobočka  Černová,  ZŠ Černová, ul. Černovských martýrov 29 
pondelok   12.00 - 16.00 

Pobočka Biely Potok, Kultúrny dom Biely Potok 
streda   12.00 - 16.00

 Vaša knižnica

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi