Vynovené detské oddelenie v knižnici vďaka FPU

Fond na podporu umenia poskytol Mestskej knižnici Ružomberok peňažné prostriedky vo výške 3000 € na interiérové vybavenie knižnice.

Tlačová správa z 30. 5. 2018

Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov FPU č. 17-511-02793 z 4. 8. 2017a následne Dodatkom č.1 bola koncom roku 2017 Mestskej knižnici Ružomberok poskytnutá dotácia v celkovej výške 3.000,- na podporu realizácie projektu Detská knižnica v rámci podprogramu 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra. Cieľom uvedeného projektu bola modernizácia detského oddelenia knižnice, v rámci ktorého bolo z poskytnutej dotácie zakúpené nové interiérové vybavenie oddelenia. Predpísané spolufinancovanie v zmysle zmluvy bolo určené vo výške 440,-€, vzhľadom k potrebám projektu sme výšku spolufinancovania navýšili na takmer 790, - €.

V priebehu mesiacov november 2017 až máj 2018 sme vymenili predný rad knižničných regálov v detskom oddelení knižnice, vymenili sme čitateľské stolíky, stoličky a hrabadielka, vymenili sme časť koberca, zakúpili detskú nábytkovú súpravu, sedacie vaky a pohovku. Veríme, že vynovené prostredie pôsobí príjemným a kultivovaným dojmom. Snažili sme sa o  modernizácii samotného priestoru, zohľadňujúc estetickú stránku ale i bezpečnosť našich najmenších návštevníkov. Doterajšia pozitívna odozva zo strany používateľov – najmä mladých mamičiek a pedagógov - dáva predpoklad, že vynovené oddelenie bude dostatočne podnetným priestorom na rozvoj, prehlbovanie správnych čitateľských návykov a na zmysluplné trávenie voľného času. Tešíme sa na Vás!

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi