VITAMÍNY S PRÍBEHOM

Iniciatíva Vitamíny s príbehom (www.vitaminyspribehom.cz) prichádza s cennými podnetmi, ako vyzrieť na niektoré z civilizačných strašiakov a ako si zachovať zdravie do vysokého veku. Cieľom je informovanie o možnostiach, ako účinne predchádzať vzniku civilizačných chorôb, predovšetkým ochoreniu srdca a ciev, a akým spôsobom si udržať zdravie do čo najvyššieho veku. Odborní poradcovia, ktorých platforma Vitamíny s príbehom združuje, vo svojej praxi vychádzajú z overených metód a majú na zreteli individuálne potreby každého záujemcu o vyšetrenie. Dôraz kladú na znižovanie hladinu homocysteínu v krvi.

piatok 15. 11. 2019 o 16:00  
odd. beletrie na poscho

plagt.[1]

V čele iniciatívy stojí Mgr. Michaela Verde Beitlová. Vyštudovala odbor Informačné štúdiá a knihovníctvo na Filozofické fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Osem rokov pracovala vo výskumnom Ústave pre hydrodynamiku AV ČR ako informačná špecialistka. V roku 2005 nastúpila na materskú dovolenku a zároveň začala pracovať v Ústavu výpočtovej techniky na rektoráte Karlovej univerzity. V roku 2011, počas druhej materskej dovolenky, ochorela na onkologické ochorenie. Po dokončení náročnej dvojročnej liečby začala spolupracovať s občianskym združením Nejsi na to sama (NNTS). Prostredníctvom blogu a facebookovej skupiny sa delila o skúsenosti s liečbou a nabádala k diskusii o problémoch sprevádzajúcich liečbu. Podieľala sa aj na natočení filmu o klasickej liečbe rakoviny prsníkov.

Počas snahy nájsť svoje stratené zdravie, fyzickú rovnováhu a tiež spôsob, ktorým by predišla návratu zhubnej choroby, ju nadchli fakty týkajúce sa homocysteínu a udržiavania jeho optimálnej hladiny. Nielen sama na sebe si overila, že táto metóda je funkčná. Má bohaté skúsenosti ako s poradenskou činnosťou, tak i s vedením poradcov v Českej a Slovenskej republike. Zaujíma sa o udržateľný životný štýl. Video s Michaelou Verde si môžete pozrieť na:
https://www.cestyksobe.cz/mgr-michaela-beitlova-vitaminy-s-pribehem-a-homocystein/17554

 

Mgr. Ľubica Prisenžňáková, PhD. - študovala envirochémiu a farmakológiu. Zaujímajú ju možnosti zlepšenia a udržania zdravia, menej toxické a často aj účinnejšie ako lieky. V súčasnosti sa zaujíma hlavne o adaptogény, bioflavonoidy, esenciálne oleje a bunkovú či ortomolekulárnu medicínu, s čím súvisí aj hladina homocysteínov a vitamínov, ich mechanizmus účinku, aj to, ako pôsobia na orgány a orgánové systémy. Zaujíma sa o bioenergiu a vibráciu buniek, a to, ako navodiť harmóniu v organizme.Hľadá a snaží sa pochopiť, pomôcť a vysvetliť aj ďalším, ktorí tiež hľadajú iné možnosti. Chce podporiť ľudí, ktorí túžia žiť v súlade s prírodou, a nie len prežívať s chémiou.

HOMOCYSTEÍN - aminokyselina, ktorá vzniká v každej živej bunke. Homocysteín sa dokáže premeniť na netoxickú látku za predpokladu, že má dostatočný prísun vitamínov, na ktorých premena závisí. Prebytok homocysteínu sa dostáva do krvi, tam sa hromadí a spôsobuje rôzne poškodenia v tele. So zvýšenou hladinou homocysteínu je preto spájaný rad závažných chorôb. Homocysteín je v súčasnej dobe považovaný za jeden z významných ukazovateľov rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení, aterosklerózy, zlyhania obličiek, komplikácií v tehotenstve a vrodených vád. Posledné výskumy ukazujú, že poruchy v metabolizme homocysteínu sú tiež rizikovým faktorom vo vývoji a funkciách centrálnej nervovej sústavy.

Zdroje:
http://vitaminyspribehem.cz/cs/o-nas/, https://www.facebook.com/vitaminyspribehem/
https://www.flowee.cz/profily1/151-profily-bloggeru/1738-michaela-verde-beitlova

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi