Uplatnite si KULTÚRNE POUKAZY 2020

žiaci, študenti, pedagógovia, rodičia,

uplatnite si KULTÚRNE POUKAZY u nás v knižnici a uhraďte nimi členský poplatok na celý najbližší rok!  Pre stálych členov knižnice ponúkame  možnosť jednorazového skrátenia doby registrácie, aby bol dodržaný termín použitia Vašich KULTÚRNYCH POUKAZOV 2020  do 12.11.2020.

Pripomíname, že v zmysle Cenníka poplatkov je výška členského:
deti do 15 rokov 2,- €, študenti 3,- €, dospelí 4,- €

Vaša knižnica
Viac info na https://www.kulturnepoukazy.sk/kp20/pouzitie_kp.html

 

 snmka

 

 VZOR KULTÚRNEHO POUKAZU

 

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi