TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNíC

 

Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc vyhlásili pre rok 2015 už 16. ročník TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23. marca až 28. marca 2015,  pod spoločným motívom "Knižnice pre všetkých".

Celý týždeň  -  a vlastne celý mesiac knihy -  bola knižnica zaplnená najmä najmladšími čitateľmi.    Záujem bol o   informatické a tematické besedy, literárne pásma , zážitkové čítania. Realizovali sme  tvorivé dielne, počas ktorých si detskí účastníci mohli pripraviť napr.  vlastnú knižnú obálku alebo súťažiť  vo vedomostných kvízoch. Počas celého týždňa pre čitateľov prebiehala kampaň knižnej amnestie, v rámci ktorej bolo možné do knižnice vrátiť knihy po uplynutí výpožičnej doby bez platenia sankčných poplatkov. Tak ako každý rok, i teraz sme dvere knižnice otvorili s ponukou bezplatného zápisu pre všetkých nových záujemcov. Túto možnosť využilo počas týždňa viac ako 60 nových čitateľov.

Účastnícky  najväčším ťahákom  Týždňa slovenských knižníc  bol 21. ročník regionálnej recitačnej súťaže Ranené vtáčatá, ktorý sa  uskutočnil v stredu 25. marca.   Spoluorganizátorom súťaže, ktorá je obdobou regionálnych kôl Hviezdoslavovho Kubína pre postihnuté deti,   je už dlhé roky Spojená škola Ružomberok. Recitačné a  dramatické zručnosti v prednese poézie a prózy Rúfusa, Janovica, Heviera a ďalších slovenských autorov preukázali deti zo špeciálnych škôl Liptova, Oravy i Turca. Ich výkony hodnotila  trojčlenná porota. Na stupienku víťazov skončili Diana Balážová, Aleš Puška, Patrícia Chudá  zo Spojenej školy Ružomberok a    Drahomíra Facunová a Andrej Zjavka zo Špeciálnej základnej školy Dolný Kubín. Výhercom postupujúcim do krajskej  súťaže  Gaňova Tarnava  gratulujeme, žiakom, rodičom i pedagógom ďakujeme za skvelú prípravu.

Len o niečo starším  čitateľom bolo určené autorské čítanie  v knižnici so spisovateľkou  Enjou Rúčkovou, vo štvrtok 26. marca.  Vlastným menom Eva Rúčková je autorkou kníh pre dospievajúcu mládež Čo koho do toho, Risknem to s punkerom, Žuvačkový kráľ, Láska na dvoch kolesách, Môj nevlastný brat, Karambol. Jej romány pre mladých sú často podložené zážitkami autorky alebo jej priateľov, čiastočne sa venuje i téme fantasy (Most kolibríkov). V roku 2011 získala autorka 2. miesto v regionálnej súťaži Kniha Liptova a v nasledujúcom roku sa jej ďalšia kniha umiestnila na 1.mieste v tej istej súťaži. „Moje písanie je forma mágie“, hovorí slovami hlavnej hrdinky jednej zo svojich kníh autorka.

Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc na celom Slovensku je každoročne  Noc s Andersenom - detský večer plný hier, zábavy, rozprávok a jazykolamov, spojený so spaním v knižnici.Termín  konania je spojený s oslavou Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorým sa už pravidelne  2. apríla pripomína deň  narodenia významného dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena.  Deti v knižniciach a školách na celom Slovensku, v Čechách a iných európskych, ba dokonca i mimoeurópskych  krajinách počas Noci s Andersenom súťažia, hrajú sa a  dlho do noci čítajú alebo počúvajú rozprávky. Podľa štatistík  sa tento rok do Noci s Andersenom na Slovensku zapojilo viac než 10.600  detí v 232 verejných a školských knižniciach. Jeho príprava i samotný priebeh boli počas celého piatku mapované celodenným vysielaním Slovenského rozhlasu.  

Tento rok,  v piatok 27. marca,  prvýkrát nocovali i deti  v ZŠ Černová - a  rozprávok, súťaženia i odmien bolo neúrekom. Ružomberskú knižnicu na Podhore 33 navštívili dvaja oslávenci – Ľudovít Štúr  (viete, že tento rok by sa dožil 200 rokov?) a o niečo čerstvejší šesťdesiatnik Daniel Hevier.  Deti počas večerného programu ukázali, že s našim rodným jazykom nemajú problém narábať, poučili sa čo-to o archaizmoch, pohľadali slová poukrývané v textoch, zostavili krátky príbeh, vylúštili  niekoľko tajničiek... No a samozrejme – čítali. Pán profesor i pán spisovateľ  Hevier  (pravda, iba v podaní ochotných knihovníčok a  pani učiteliek)  boli s ich výkonom nadmieru spokojní.  

No a na  toho naozajstného pána Heviera sa môžeme tešiť v septembri  tohto roku, v rámci jeho Turné 60.

 

 

Tatiana Babincová, Mestská knižnica Ružomberok

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi