Transparentná knižnica

Zmluvy

Zmluvy

10.06.2014

Faktúry

Faktúry

10.06.2014

Objednávky

Objednávky

10.06.2014

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Mestská knižnica Ružomberok  je podľa §7, ods.1, písm. d. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi