Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách

2020

2020

03.04.2020

2019

2019

02.01.2019

2018

2018

16.05.2018

2017

2017

30.05.2017

2016

2016

08.06.2016

2015

2015

07.06.2016

2014

2014

07.06.2016

2013

2013

08.01.2013

Verejný obstarávateľ v roku 2013 neobstaral  zákazky s nízkou hodnotou.

2012

2012

08.01.2013

Verejný obstarávateľ v roku 2012 neobstaral  zákazky s nízkou hodnotou.

2011

2011

31.01.2012

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní za rok 2011

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi